• EN
 • DE
 • UA

Rada Miejska

BILU-06.png                           BILU-05.pngLista Radnych Rady Miejskiej w Trzebnicy:

 1. Ankier Kamil Marek
 2. Bujak-Ziółkowska Renata Urszula
 3. Ciepluch Maria Barbara
 4. Gajowy Artur Zenon
 5. Janik Andrzej Daniel
 6. Kempa Mateusz Marek
 7. Koliński Marek Justyn - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy
 8. Kuźma Zbigniew Norbert
 9. Justyna Marszałek
 10. Marzec Mirosław Krzysztof
 11. Modliborski Zenobiusz
 12. Orzechowska Magdalena - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy
 13. Paszkot Marek Andrzej
 14. Sikora Edward
 15. Stanisz Mateusz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy
 16. Szydłowski Janusz Józef
 17. Śmiertka Krzysztof Maciej
 18. Taraszczuk Lech
 19. Wolski Paweł
 20. Wróbel Justyna Anna
 21. Wójcik Małgorzata

 

 Komisja Rewizyjna:

 • Maria Ciepluch - Przewodnicząca Komisji
 • Marek Paszkot
 • Mateusz Kempa
 • Lech Taraszczuk
 • Zbigniew Kuźma
 • Renata Bujak - Ziółkowska

 

 Komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego:

 • Andrzej Janik - Przewodniczący Komisji
 • Maria Ciepluch
 • Mateusz Stanisz
 • Marek Koliński
 • Paweł Wolski
 • Edward Sikora
 • Marek Paszkot
 • Renata Bujak - Ziółkowska
 • Mirosław Marzec
 • Zbigniew Kuźma
 • Janusz Szydłowski

 

 Komisja ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 • Edward Sikora - Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Janik
 • Zenobiusz Modliborski
 • Marek Paszkot
 • Mateusz Stanisz
 • Zbigniew Kuźma
 • Mirosław Marzec
 • Justyna Wróbel
 • Renata Bujak - Ziółkowska
 • Marek Koliński
 • Lech Taraszczuk

 

 Komisja ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki  społecznej i zdrowia:

 • Artur Gajowy - Przewodniczący Komisji
 • Mateusz Kempa
 • Zenobiusz Modliborski
 • Magdalena Orzechowska
 • Mateusz Stanisz
 • Lech Taraszczuk
 • Mirosław Marzec
 • Krzysztof Śmiertka

 

 Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i  współpracy międzynarodowej:

 • Lech Taraszczuk - Przewodniczący Komisji
 • Kamil Ankier
 • Maria Ciepluch
 • Andrzej Janik
 • Mateusz Kempa
 • Marek Koliński
 • Paweł Wolski
 • Renata Bujak - Ziółkowska
 • Justyna Marszałek
 • Mirosław Marzec
 • Justyna Wróbel

 

 Komisja ds. rolnictwa:

 • Kamil Ankier - Przewodniczący Komisji
 • Edward Sikora
 • Andrzej Janik
 • Maria Ciepluch

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Mateusz Kempa - Przewodniczący Komisji
 • Lech Taraszczuk
 • Artur Gajowy
 • Marek Paszkot
 • Justyna Wróbel
 • Janusz Szydłowski