Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Trzebniccy przedsiębiorcy powiedzieli TAK!


trb_logo_black.jpeg Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 6 marca w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie dotyczące propozycji utworzenia Trzebnickiej Rady Biznesu. Wysoka frekwencja spotkania oraz udział znamienitych gości potwierdziła słuszność podjęcia przez gminę tej inicjatywy. Zdecydowana większość obecnych na sali przedsiębiorców, po wysłuchaniu szczegółów projektu, wyraziła chęć utworzenia Trzebnickiej Rady Biznesu.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy z terenu Gminy Trzebnica oraz specjalni goście, którzy przybliżyli tematykę rady biznesu. Wśród nich byli m.in.: Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Center Club – Marek Woron wraz z Leszkiem Pieczyńskim i Wojciechem Podemskim – również zrzeszonymi w Dolnośląskiej Loży BCC oraz Bogusław Piechota i Zbigniew Węgrzyn – przedstawiciele funkcjonującej już od kilku lat rady biznesu w Miliczu. Spotkanie otworzył burmistrz Marek Długozima, który po przywitaniu wszystkich i omówieniu ogólnej koncepcji związanej z powołaniem do życia rady biznesu, oddał głos koordynatorowi Trzebnickiej Rady biznesu - sekretarzowi gminy Danielowi Buczakowi, który szczegółowo omówił możliwości przyszłej współpracy na płaszczyźnie środowiska samorządowego i biznesowego.

Następnie głos zabrał kanclerz Marek Woron, który podkreślił, jak bardzo brakuje w kraju tego typu inicjatyw i wzajemnej współpracy na gruncie lokalnym. Jednocześnie pogratulował włodarzowi odwagi, podkreślając, że wyjście z taką propozycją jest potwierdzeniem jego służby mieszkańcom. Oznacza to również, że liczy się ze zdaniem osób, które w gminie tworzą miejsca pracy i mają realny wpływ na jej rozwój oraz zależy mu na ich opinii w ważnych dla gminy, strategicznych posunięciach.

Z kolei Zbigniew Węgrzyn z Milickiej Rady Biznesu przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania rady w oparciu o nabyte wcześniej doświadczenia.

Jestem bardzo zbudowany zarówno frekwencją spotkania, jak również jej przebiegiem. Otrzymałem dziś bardzo wyraźny sygnał od trzebnickich przedsiębiorców, że chcą współpracować i widzą potrzebę wzajemnej integracji. Widzę, że podjęcie tej inicjatywy było słusznym kierunkiem dla dalszego, dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny, w której razem żyjemy i pracujemy – powiedział po spotkaniu burmistrz.

W drugiej części spotkania przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z barteru, który szczególnie w czasie kryzysu może być receptą na funkcjonowanie w trudnych realiach rynkowych. Spotkanie poprowadził Paweł Kamieniecki – organizator Forum Współpracy Barterowej.

IMG_0011.jpeg
Burmistrz Marek Długozima przywitał przedsiębiorców przybyłych do Urzedu Miejskiego w sprawie powołania Trzebnickiej Rady Biznesu

IMG_0039.jpeg
Szczegóły związane z funkcjonowaniem przyszłej rady omówił koordynator Trzebnickiej Rady biznesu - sekretarz Daniel Buczak

IMG_0049.jpeg
Jednym z gości spotkania był Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Center Club - Marek Woron

IMG_0058.jpeg
Wydarzenie spotkało sie z ogromnym zainteresowaniem trzebnickich przedsiębiorców

IMG_0060.jpeg
Wiceprzewodniczący Milickiej Rady biznesu Zbigniew Węgrzyn przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania rady

IMG_0089.jpeg
Trzebniccy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości zadeklarowali chęć powołania Trzebnickiej Rady Biznesu

IMG_6998.jpeg
W drugiej części spotkania zainteresowane osoby mogły usłyszeć o korzyściach dla firm płynących z umów barterowych. spotkanie poprowadził Paweł Kamieniecki z Forum Współpracy Barterowej