#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Bank żywności - podprogram 2020 - nabór

 

Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica informuje, iż w związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, od dnia 4 stycznia 2021 roku do dnia 15 stycznia 2021 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy będą telefonicznie kwalifikować osoby uprawnione do otrzymania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2020, który będzie trwał do końca października 2021 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy prowadzi zapisy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie styczeń 2021 r. – październik 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że pomocą żywnościową w ramach POPŻ Podprogram 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.                              

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  telefoniczny (71/ 312 05 27) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego – do rejonowych pracowników socjalnych w godzinach 800 - 1500 .

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

bank żywności info o zapisach 2021-01.png

 

                   

Więcej na www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

  • Bank Żywności – podprogram 2019 – efekty

    Loga_na_strony_intrnetowe.png

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.