Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Dowód osobisty wydany w 2003 r. traci ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w roku 2009 (czyli 5-letnie dowody osobiste). 

Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data do kiedy dokument pozostaje ważny - jest określona na dowodzie osobistym w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy (w pokoju 87 lub 89 I–sze piętro w godzinach: poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.15, w środę od 7.30 do 15.45 a w piątek od 7.30 do 14.45) na 30 dni przed dniem upływu terminu jego ważności. Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są z Urzędu automatycznie unieważniane.

Ale to nie jedyna sytuacja, kiedy posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument. Każdy z nas zobowiązany jest do wymiany dowodu osobistego w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym takich jak: nazwisko czy adres zameldowania, a także w przypadku uszkodzenia dokumentu lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie, banku czy na poczcie w kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości.

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.