• EN
  • DE
  • UA

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych w roku 2020 w następujący obszarach:
 

  • podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Więcej informacji oraz dokumenty: bip.trzebnica.pl