Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8:00 do 15:00.

  • EN
  • DE

Mały Węzeł Trzebnicki oficjalnie otwarty

13 grudnia przecięta została wstęga na tak wyczekiwanych przez trzebniczan inwestycjach. Zgodnie z obietnicą burmistrz Marek Długozima oddał w ręce mieszkańców Rondo Unii Europejskiej, Rondo 4 czerwca 1989 roku oraz ul. im. premiera Jana Olszewskiego. Główne uroczystości odbyły się w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury, gdzie podczas specjalnego koncertu dzieci z Gminnej Szkoły Muzycznej, uczczona została również pamięć o wydarzeniach z 13 grudnia 1981 roku, kiedy to ogłoszony został stan wojenny. W wydarzeniu licznie uczestniczyły dzieci z gminnych szkół, dla których była to żywa lekcja historii.  Gościem specjalnym otwarcia była europosłanka Beata Kempa. 

11.jpeg


Uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia ronda im. „Unii Europejskiej”. Symboliczną wstęgę przeciął burmistrz Marek Długozima, europosłanka Beata Kempa, wykonawcy inwestycji Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki oraz dzieci, które urodziły się po 1 maja 2004 roku, tym samym od urodzenia będąc obywatelami Unii Europejskiej. Następnie wszyscy zebrani wraz z delegacjami szkół udali się w uroczystym przemarszu do ronda im. „4 czerwca 1989 roku”. Tu do oficjalnego otwarcia ronda oprócz burmistrza i europosłanki, zostali poproszeni wykonawcy z firmy „BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich oraz Eugeniusz Janiszewski, który podczas trwającego stanu wojennego zawiesił na wieży kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Trzebnicy flagę Solidarności. Burmistrz wraz z europoseł Beatą Kempą odsłonił także tablicę z nazwą ul. im. Jana Olszewskiego, następnie wszyscy zebrani udali się do Gminnego Centrum Kultury.

12.jpeg 13.jpeg


Tam gości przywitał utwór „Przeżyj to sam” zespołu Lombard. Ponadczasowy protest-song. Muzyczny symbol Sierpnia 80. Zespół wylansował wiele piosenek, lecz właśnie ta od początku jednoczyła ludzi na koncertach, będąc symbolem zmian i sprzeciwu. W teledysku wyświetlonym na ekranie kina zobaczyć można było najważniejsze wydarzenia związane z walką o wolną Polskę po II wojnie światowej. Następnie odśpiewany został uroczyście hymn, a prowadząca uroczystość Aleksandra Kuriata poprosiła o zabranie głosu burmistrza Marka Długozimę, którego pełne przemówienie prezentujemy poniżej.


Szanowni Państwo,


To dla mnie zaszczyt przywitać Państwa na dzisiejszej uroczystości otwarcia dwóch rond w Trzebnicy: Ronda 4. czerwca 1989 roku i Ronda Unii Europejskiej, a także otwarcia ulicy, która ma nową nazwę imienia Jana Olszewskiego. 

W sposób szczególny chciałbym przywitać obecną z nami panią europoseł Beatę Kempę, która od wielu lat towarzyszy nam podczas ważnych wydarzeń w Gminie Trzebnica. Jesteśmy zaszczyceni Pani obecnością i ogromnie się cieszymy, że zawsze - z wielką uwagą i troską - podchodzi Pani do spraw związanych z naszym miastem. Witam równie serdecznie wszystkich zebranych według sprawowanej funkcji i godności.


Szanowni Państwo,


38 lat temu - 13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

Ale to już dzień wcześniej, władze komunistyczne rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W sumie, w pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywano w ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Niestety dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych.

Dziś - tutaj w Sali Gminnego Centrum Kultury - jest wiele osób, które dobrze pamiętają tamten dzień i wszystkie uczucia, które mu towarzyszyły: strach, niepewność, lęk, niepokój.

Są bowiem takie daty w historii, które nie sposób zapomnieć. Nawet jeśli sami nie byliśmy uczestnikami tych wydarzeń, to uczymy się o nich na lekcjach historii, a potem idą one z nami w nasze dorosłe życie i opowiadamy o nich naszym dzieciom i wnukom. Wielka historia składa się z sumy takich codziennych dni. To one zmieniają bieg wydarzeń. Wyznaczają cezury -  momenty przełomowe, wyraźnie i jednoznacznie określając koniec jednej epoki i dając początek kolejnej.  Dlatego jestem przekonany, że naszym obowiązkiem i zadaniem pozostawionym nam przez naszych przodków jest, by te ważne dni na nowo przypominać. 

Podejmując decyzję o tym, by ronda w Trzebnicy miały historyczne odwołanie, oraz inicjując zmianę nazwy ulicy ul. Roosevelta na ul. Jana Olszewskiego zależało mi, by w sercach mieszkańców Trzebnicy pamięć o historii naszego kraju była wciąż żywa. Honorując te dwie ważne daty:

- wybory z 4 czerwca 1989 roku oraz wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a także osobę: premiera Jana Olszewskiego –  jednego z najważniejszych świadków polskiej historii po II wojnie światowej, obrońcę w procesach politycznych okresu PRLu, uczestnika Powstania Warszawskiego, wielkiego człowieka i prawdziwego patriotę, chciałem na nowo w naszych sercach wzbudzić poczucie dumy, pokazać jak ważna jest w życiu nadzieja i wiara, a także szacunek wobec spraw i wartości takich jak: Bóg – Honor – Ojczyzna. 


Rondo im. 4 czerwca 1989 r. odnosi się do jednej z najważniejszych dat w historii najnowszej Polski. W tym roku mija 30 rocznica, kiedy odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Były owocem obrad Okrągłego Stołu. Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków, tryumfem, który zmienił świat i chociaż były tak ukształtowane, że nie były w pełni wolne, to jednak Polacy w sposób zdecydowany odrzucili komunizm i komunistów, tamten ustrój i władzę. Wybory dały początek wydarzeniom, które doprowadziły do upadku muru berlińskiego, a w efekcie rozpadł się także Związek Radziecki. 


15 lat temu nasz kraj zalała kolejna fala radości - o północy 1 maja 2004 r., Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Do wspólnoty dołączyły także Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. Było to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. 
Warto dziś podkreślić, że akcesja Polski była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia III RP. Już w latach 1990–1993 po raz pierwszy pojawiła się perspektywa stopniowego zbliżania do struktur unijnych. Potem, w okresie rządu Jana Olszewskiego do tych priorytetów dodano zacieśnianie współpracy z NATO i to również było częścią naszej drogi do pełnego członkostwa.


Między naszymi rondami w kalendarium historii Polski jest odległość mierzona nie w kilometrach, ale w latach. Począwszy od wyborów 4 czerwca 1989 r. przez kolejne 15 lat Polacy pokazali Europie i światu, że są częścią Zachodu. Głosując w wyborach w 1989 r. , a 15 lat później oddając swój głos w referendum europejskim powiedzieliśmy światu: Europa to my. 


Między naszymi rondami znajduje się ulica, która dzięki mojej inicjatywie zyskała nową nazwę – ul. Jana Olszewskiego. Zależało mi bowiem, by tego niezwykłego człowieka – premiera RP, patriotę, człowieka honoru, pełnego godności, skromności i uczciwości, niewątpliwie - męża stanu 
postawić mieszkańcom jako wzór do naśladowania jako autorytet, od którego można wiele się nauczyć, pokazać człowieka, którego historia życia i postawa moralna są inspiracją do tego, by nie bać się w życiu iść pod prąd i czasem wbrew wszystkiemu - żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. 


Nasz dzisiejszy spacer to spacer wdzięczności i radości – dziękujemy z pewnością za dar wolności, ale przede wszystkim za każdy dzień, który sprawił, że dziś możemy o sobie powiedzieć z dumą: trzebniczanin, Polak, Europejczyk. Tak, Trzebnica ma dziś swoje miejsce nie tylko na mapie Polski, ale i na mapie Europy. Jestem dumny z naszych dokonań z ostatnich lat, z inwestycji, które na zawsze zmieniły oblicze tego miasta. 
I na koniec chciałbym wspomnieć fragment piosenki, którą tu jeszcze dziś usłyszymy. Piosenka „Biały Krzyż” autorstwa Krzysztofa Klenczona, którą przed laty śpiewały Czerwone Gitary, jest hołdem dla jego ojca, jednego z tysięcy Żołnierzy Wyklętych. We wzruszającym tekście odnajdziemy takie słowa:


Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.
Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól -
O nowy dzień.


Szanowni Państwo,


Dziś nastał ten nowy dzień i dziś mamy „wolny dom” – naszą małą ojczyznę Trzebnicę i wielką - Polskę. Życzę sobie i Wam, by „Pamięć o tych, których nie ma”, była częścią budowania naszej wspólnoty i tożsamości - zakończył burmistrz. 


Następnie burmistrz zaprosił wszystkich na koncert w wykonaniu uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej. Tego dnia usłyszeliśmy interpretacje znanych i lubianych piosenek, których powstanie wiązać można ze sprzeciwem wobec panującego wówczas ustroju. Chór Cantores Minores przygotowany przez mgr Beatę Krzenciessę, Trzebnickie Kajdaszki przygotowane przez dr Monikę Gruszczyńską oraz wokaliści Brajan Radzio i Kalina Krzemianowska wykonali m.in. utwory „Biały Krzyż” Czerwonych Gitar, „Mury” Jacka Kaczmarskiego, a także „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka. Usłyszeć mogliśmy także dwa klasyki zespołu Queen „Bohemian Rhapsody” oraz „We Are The Champions”. Swój wiersz podsumowujący kolejną udaną inwestycję pt. „Nowe ronda i lepsza jakość życia”, odczytała trzebnicka poetka Danuta Kamińska, która uświetnia swoją twórczością wszystkie ważniejsze uroczystości. 


O podsumowanie uroczystości poproszona została europosłanka Beata Kempa, która swoje przemówienie rozpoczęła od refleksji na temat tego, jak cennym darem jest wolność:

 
- Chcę bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, bo to dzień szczególny. Cieszę się, że w wolnej Polsce, w Europie bez wojny przyszło nam przeżywać kolejną rocznicę 13 grudnia. Cieszę się, że są z nami Ci, dzięki którym dzisiaj tę wolność mamy - dzięki wam, waszej niezłomności, dzięki temu, że przeżyliście wiele potwornych chwil. Chylę przed wami czoła. Walczyliście o wolną Polskę z wrogiem, który był przytłaczający. Robiliście to ponad wszystko mając w sercu ojczyznę. Narażaliście w ten sposób siebie i swoje rodziny, ale ta troska o wolną Polskę, o przyszłość dla naszych dzieci, była silniejsza niż strach. I dziś mamy tę wolność. I pamiętamy o was. 


Pani Beata Kempa zwróciła również uwagę, że Trzebnica jest miastem, w dba się o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i szacunku dla wartości:


- Po raz kolejny Trzebnica pamięta o historii i potrafi należycie uczcić tych, którym ten szacunek się po prostu należy. I w wielu miejscach mówię publicznie, że Trzebnicę należy stawiać za wzór - za pamięć i za wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Dzisiaj, po raz kolejny dała ona wspaniałe świadectwo (…). Mimo chłodu młodzi ludzie nieśli z dumą biało-czerwoną flagę oraz flagę Unii Europejskiej, na której znajduje się dwanaście maryjnych gwiazd. Taka była idea powstania flagi unii. Jest ona symbolem chrześcijańskiego fundamentu, na którym stanęła nasza wspólnota po drugiej wojnie światowej. Tak wyobrażali ją sobie ojcowie założyciele: Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Robert Schuman. Ten ostatni, chorując u schyłku swojego życia na nieuleczalną chorobę, odmówił przyjmowania leków na ból, a swoje cierpienie ofiarowała Bogu w intencji pokoju i wolnej Europy. Tak było wtedy i tak też było 13 grudnia 1981 roku w naszym kraju. Nasi opozycjoniści cierpieli, ale się nie poddali. Wiedzieli dobrze, że nie atakuje się słabych. Z jakiegoś powodu byli atakowani, z jakiegoś powodu chciano ich unicestwić. Stało się jednak zupełnie inaczej i dziś dzięki nim żyjemy w wolnej Polsce. Żeby duch narodu, duch wartości i duch Polski nie zaginął w sercach, potrzeba takich ludzi i takich włodarzy jacy są w Trzebnicy.(….) 


Zachwyt wzbudził również repertuar zaprezentowany przez uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej im. Prof. E.Kajdasza: 


- Ci młodzi ludzie potrafią wyśpiewać naszą historię, w bodaj najpiękniejszych utworach i pieśniach. I ten wybrany na początku utwór – „Przeżyj to sam” idealnie pokazuje postawę, którą należy budzić i pielęgnować. Jak mówią słowa piosenki – „Nie zamieniaj serca w twardy głaz” - nawet jeśli jest trudno, nawet jeśli wszyscy ci mówią, że masz być poprawny -  mówiła B. Kempa. 


Doceniła również wszystkie inicjatywy podejmowane w Trzebnicy przez burmistrza Marka Długozimę, których celem jest ocalanie przeszłości i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom:


- Szczególnie tutaj, w Trzebnicy, gdzie powstały pomniki, których nigdy się nie powstydzicie. Na przestrzeni bardzo krótkiego czasu Krzyż Katyński, Krzyż Smoleński, pomnik gen. Kuklińskiego i wreszcie Pomnik Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski na miejscu sowieckiego pomnika. Uczczeni są Żołnierze Wyklęci, Sybiracy. Ale najważniejsze, że są dziś obecni młodzi ludzie ze szkół, oni już tym nasiąknęli, zawsze będą mieli Polskę w sercu, nawet jeśli kiedyś inni będą próbowali im tę Polskę z serc wymazać i wytrzeć. Bo wolność, jak mówił Jan Paweł II nie jest dana nam na zawsze. Ona jest nam zadana i to zadanie tutaj, w Trzebnicy realizuje się wzorowo – zaznaczyła B.Kempa i dodała: - Dziękując Panu, Panie burmistrzu, wszystkim zaangażowanym i w szczególności wam, młodzi przyjaciele, chcę życzyć czasów bez przemocy, żebyśmy żyli zawsze w wolnym kraju i pamiętali, że to jest najdroższe na świecie. 


Europosłanka podkreśliła również, że najlepszą metodą opowiadania o historii jest opowiadanie na przykładzie konkretnych świadectw: 


- Musimy opowiadać o świadectwach i dawać świadectwo, bo ze świadectwem się nie dyskutuje. Tak dziś działamy w Unii Europejskiej, bezdyskusyjnie podajemy przykłady, wyświetlamy filmy m.in. o wkładzie kościoła w odzyskanie niepodległości – kościoła tak bardzo atakowanego. Powtórzę: nie atakuje się słabych. Wielki przykład Ojca św. Jana Pawła II, a także św. Maksymiliana Kolbe – mówiła pani Beata Kempa i podkreślała: - Mamy takich Polaków i takim właśnie Polakiem był też premier Jan Olszewski. Dziękuję Panie burmistrzu za upamiętnienie tego wielkiego Polaka nadaniem jego imienia jednej z ulic. Było mi dane bardzo dobrze poznać śp. Pana Premiera. Do dziś wspominam jedno z ostatnich spotkań w jego domu, gdzie resztką sił interesował się sprawami Polski. Podpierał się ręką na łóżku i pytał: W czym wam mogę pomóc? Co mogę zrobić? Człowiek, który nie bał się i za cenę szykan, potwornych kar, bronił polskich opozycjonistów w procesach. Nie bał się, że będzie w swoim środowisku wytykany palcami, że będzie szykanowany. Bronił wartości, godności człowieka, godności Polaka, godności patrioty. Wielka postać, wielki premier. I 4 czerwca 1989 roku to kolejna, wielka data. Wielu z nas brało udział w wyborach i wielu z nas pamięta ten czas. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, kiedy jesteśmy dumni w Unii Europejskiej, kiedy nie mamy się czego wstydzić, bo możemy wnosić bodaj najpiękniejszy wkład, nawet jeśli innym to się nie podoba.

 
Pani europoseł zaznaczała również po raz kolejny w swoim przemówieniu:


- Mamy świadomość, że nie atakuje się słabych. To jest nasz obowiązek, aby wartości, na których stanęła Unia Europejska, do tej unii wróciły, zasługują na to wszyscy. Na to, na czym Polska zawsze stała – Bóg, Honor, Ojczyzna. Na tym nigdy się nie zawiedliśmy, ale przede wszystkim rodzina. I dziś ten piękny marsz przez historię: od działalności Jana Olszewskiego przez 13 grudnia, kiedy wydawało się, że wszystko już się skończyło, że cały sen o wolności przepadł rozjechany czołgami, rozbity pałkami. Nigdy nie należy tak myśleć. Panie burmistrzu, bo nie atakują słabych, proszę sobie to zapamiętać. Dziś usłyszeliśmy piękne utwory w języku polskim, w języku angielskim, gratuluję wam tego koncertu, uczestnictwa w dzisiejszej uroczystości. Taka będzie Europa jacy będą Ci młodzi ludzie. To oni są dla nas oczkiem w głowie, największą wartością. A tu, w Trzebnicy, jestem o to spokojna, wasze wychowanie, fundamenty, cokolwiek by się stało, już nikt ich nie podmyje. Jestem z was dumna i życzę wszystkiego najlepszego, dzisiaj 13 grudnia w wolnej Polsce.


Na zakończenie pani Beata Kempa na ręce pana burmistrza złożyła również najserdeczniejsze życzenia dla trzebniczan:


- Gratuluję wszystkim waszym wychowawcom i nauczycielom, waszym rodzicom, bo też dzięki nim tutaj jesteście. W obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chciałabym na ręce Pana burmistrza złożyć życzenia dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica. Niech te święta będą piękne i błogosławione, niech będą wzmocnieniem dla każdej rodziny, a św. Jadwiga Śląska - tak jak zawsze – niech wam patronuje. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo wielkim zaszczytem i honorem było dziś być pośród was. Gratuluję i dziękuję za kolejne dzieła Panie burmistrzu - podsumowała Beata Kempa, której burmistrz, w podziękowaniu za obecność, wręczył bukiet kwiatów.


Na zakończenie uroczystości dzieci z Gminnej Szkoły Muzycznej zaśpiewały „Odę do radości” będącą hymnem Unii Europejskiej. Wraz z otwarciem nowych rond, rozpoczęła się również nowa era trzebnickiej komunikacji. Już pierwsze dni użytkowania inwestycji wartych łącznie ponad cztery miliony złotych pokazały znaczące upłynnienie ruchu w centrum miasta. Łącznie z oddaną wcześniej do użytku ul. Obornicką oraz drogą ekspresową S-5 stanowią one istotne ułatwienia dla mieszkańców.