Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

O zmianach i nowych zasadach

Ruszył cykl spotkań z mieszkańcami sołectw naszej gminy – zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, złożoną podczas zorganizowanego na początku lutego spotkania z sołtysami. Głównym tematem rozmów w miejscowościach naszej gminy są nowe zasady i opłaty za wywóz śmieci oraz podatek za posiadanie psów.

Spotkania miały już miejsce w Jaźwinach i Kuźniczysku – przy okazji wyborów na sołtysów, a także w Szczytkowicach oraz ostatnio w Domanowicach, gdzie na wszelkie pytania mieszkańców odpowiadał Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica Jerzy Trela. Licznie przybyli mieszkańcy, na czele z sołtysem Stanisławem Frankowskim, z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o nowych zasadach dotyczących wywozu śmieci. Opisano także zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa oraz wyjaśniono związane z tym procedury. Zarówno w odniesieniu do tematu odpadów, jak i zmian w opłatach za posiadanie psów, mieszkańcy zadali wiele pytań, podając przykłady z codziennego życia, zwracając uwagę na swoje wątpliwości i problemy. Jak przyznali zebrani w świetlicy uczestnicy spotkania – było ono bardzo potrzebne i owocne.

W kolejnych miejscowościach naszej gminy planowane są podobne wizyty i zebrania dotyczące tej tematyki.

SAM_7935.jpeg
Świetlica w Domanowicach była miejscem spotkania dotyczącego nowych zasad i opłat za wywóz odpadów.

SAM_7938.jpeg
Od lewej: Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica Jerzy Trela oraz Sołtys Domanowic Stanisław Frankowski

SAM_7937.jpeg
Mieszkańcy zadawali wiele cennych pytań dotyczących wprowadzanych zmian.