Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica

Rusza XIII już edycja Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 28 lutego w gimnazjum nr 1 odbędą się przesłuchania kandydatów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych do otrzymania tego wyróżniającego tytułu. Uroczysta Gala odbędzie się 14 marca.

Kto może na niego liczyć? Młodzież, która m.in. konsekwentnie niesie pomoc potrzebującym, podejmuje służbę na rzecz społeczeństwa i środowiska, zachęca rówieśników do działań prospołecznych, podejmuje działania na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mało agresji i brutalności, a więcej życzliwości oraz młodzież mającą aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

W skład Kapituły oceniającej kandydatów wchodzą: Agnieszka Moździerz - Dyrektor ZAPO, ks.dr Bogdan Giemza - Superior Domu Zakonnego Salwatorianów, Jerzy Trela - Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnicy, Marek Bugajski - Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy, Bogusław Brud - Komendant Straży Pożarnej w Trzebnicy, Krzysztof Zasieczny – Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy, Ewa Frania - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Danuta Buczek - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy, Halina Bahryn-Kamińska - Honorowy Obywatel Trzebnicy, Danuta Kamińska – poetka, Małgorzata Łobodzińska – czynnie związana z “Caritasem”, Wojciech Łamasz – Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej, Monika Nalepa – Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodzieży, która działając na rzecz grupy rówieśniczej, klasy, szkoły bądź środowiska lokalnego buduje lepszy, bardziej humanitarny świat - „Świat na Tak”, oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Finałowa Gala wręczenia statuetek będzie miała miejsce 14 marca w sali kinowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
 
PDFRegulamin Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych