Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Droga do uzdrowiska

Trwają prace nad opracowaniem założeń do operatu uzdrowiskowego, który jest niezbędnym dokumentem w procesie przywrócenia miastu statusu uzdrowiska. W tej sprawie zorganizowano spotkanie robocze zespołu ds. przywrócenia Trzebnicy funkcji uzdrowiskowej wraz z wykonawcą operatu – firmą R+H Inwestycje z Gorzowa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania wypracowano koncepcję podziału miasta i sąsiednich sołectw na strefy ochrony uzdrowiskowej. Po naniesieniu do operatu wszystkich ustaleń wypracowanych podczas spotkania, kolejnym etapem będzie skonsultowanie dokumentacji z Wydziałem ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia. Jeśli uzyskamy pozytywną opinię o możliwości nadania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, Trzebnica otrzyma zielone światło do realizacji tej koncepcji.

Warto dodać, że starania o przywrócenie statusu gmina rozpoczęła już w ubiegłym roku, wykonując pierwszy z niezbędnych kroków czyli uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w Trzebnicy.

Starania o przywrócenie statusu uzdrowiska wpisują się w przyjętą strategię rozwoju miasta, realizowaną konsekwentnie m.in. przez rozwój i modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Budowa aquaparku, rewitalizacja obszarów przy stawach trzebnickich wraz ze ścieżkami w Lesie Bukowym czy modernizacja stadionu miejskiego – to jedne z najważniejszych działań w tym zakresie – podkreśla burmistrz Marek Długozima.

Posiadanie statusu uzdrowiska przynosi również wymierne korzyści – w przyszłości będzie można np. naliczać opłatę uzdrowiskową od kuracjuszy, a równowartość pozyskanych w ten sposób środków wypłaca również gminie Ministerstwo Zdrowia. Ponadto będzie to impulsem napędzającym gospodarkę poprzez tworzenie nowego rodzaju usług. W tym miejscu należy podkreślić, że strefa obejmująca obszary uzdrowiskowe będzie poprowadzona poza terenami inwestycyjnymi miasta, dzięki czemu nie będzie przeszkodą w dalszym rozwoju aktywności gospodarczej. Status uzdrowiska to dla miasta również prestiż. Ponadto w nowej perspektywie budżetowej UE planowane są specjalne dodatkowe środki na dofinansowanie inwestycji w miastach uzdrowiskowych.

IMG_6079_małe.jpeg
Spotkanie robocze zespołu ds. przywrócenia Trzebnicy funkcji uzdrowiskowej wraz z wykonawcą operatu – firmą R+H Inwestycje z Gorzowa Wielkopolskiego