Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Spotkanie robocze ws. nowej przychodni zdrowia

14 lutego, w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, odbyło się kolejne spotkanie robocze z projektantem w sprawie nowej przychodni zdrowia, którego głównym efektem było zatwierdzenie ostatecznej bryły budynku.


Co zmieni się w kwestii architektonicznej w porównaniu ze stanem obecnym? Przede wszystkim pozostanie tylko główny budynek, a dotychczasowa siedziba pogotowia ratunkowego wraz z parterowymi przybudówkami przylegającymi do głównego budynku zostaną rozebrane. W miejscu obecnego pogotowia powstanie zupełnie nowy budynek, który będzie połączony z obecnym budynkiem łącznikiem. Ponadto zmieni się miejsce głównego wejścia do przychodni – z obecnego od ulicy Kościuszki, na wejście od ulicy Wojska Polskiego – naprzeciwko Przedszkola nr 2.

Podczas spotkana omówiono wiele szczegółowych spraw koncepcyjnych związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania przychodni.– W tej kwestii bardzo pomaga nam pani dyrektor Anna Imielska, która aktywnie uczestniczy w każdym etapie ustalania koncepcji i udziela cennych rad oraz wskazówek, wynikających z dotychczasowej praktyki i obserwacji. Warto omówić wszystko właśnie na etapie projektu, by w końcowym efekcie nowy ośrodek zdrowia w Trzebnicy był zgodny z wieloletnimi oczekiwaniami mieszkańców – mówi burmistrz Marek Długozima.

Niebawem projektant opracuje ostateczną wizualizację nowej przychodni, która z pewnością ułatwi zobrazowanie ogromu czekających nas zmian w zakresie opieki zdrowotnej.

IMG_6073.jpeg