• EN
  • DE

Na sprzedaż

Wkrótce.

  • Przetarg nr GGN P/4/2019 - nieruchomość w obrębie Trzebnicy

    przetarg__.jpeg

    Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1 w sali nr 12. Cena wywoławcza: 1.650.000,00 zł. Wadium: 165.000,00 zł. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do 18 października 2019 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu.