Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Awanse nauczycieli

W poniedziałek 7 października kadra pedagogiczna Gminy Trzebnica powiększyła się o kolejnych nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. W obecności dyrektorów gminnych placówek oświatowych burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, potwierdzając formalnie podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Wśród tegorocznych pedagogów przedstawionych do awansu znalazła się Agnieszka Skurjat z SP nr 3 im. Marii Skłodowskiej–Curie, Katarzyna Ratajewska z Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki, a także trzech nauczycieli z Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy: Beata Krzenciessa, Tomasz Świńczyk oraz Jan Grela. Nauczyciele wspólnie wypowiedzieli słowa roty przysięgi rzetelnego pełnienia powinności wychowawcy i opiekuna młodzieży, wychowania i kształcenia młodych pokoleń w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy ze świeżo mianowanych nauczycieli odebrał akt awansu z rąk burmistrza Marka Długozimy oraz piękną różę honorującą ten uroczysty moment od Naczelnik Wydziału Oświaty pani Krystyny Haładaj. - Gratuluję dziś Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc z tego miejsca przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków i kształtowania nowych pokoleń Polaków. To właśnie od ich poziomu wiedzy i wrażliwości zależeć będzie w przyszłości los naszej gminy. Co ważne – żmudny proces nauczania ważny jest już na etapie nauczania przedszkolnego, bo właśnie wtedy kładzione są podwaliny pod całe przyszłe wykształcenie dziecka oraz pozytywny stosunek do nauki – powiedział burmistrz.

Tym samym nawiązał do zasłużonego wyróżnienia, jakie przyznano dwóm trzebnickim nauczycielkom oraz gminnej placówce przedszkolnej w ramach tegorocznego plebiscytu Gazety Wrocławskiej „Przedszkole na medal”. Uroczystość wręczenia awansów nauczycielskich połączono bowiem z wręczeniem listów gratulacyjnych dla laureatów powyższego plebiscytu.  W kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 na obszarze powiatu trzebnickiego bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Góra zdobywając pierwsze miejsce, zaraz za nią najwięcej głosów oddano na świeżo awansowaną na nauczyciela mianowanego Katarzynę Ratajewską – obie panie pracujące na co dzień w Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy. Czytelnicy uhonorowali także w ogólnym plebiscycie placówek przedszkolnych Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki 3. miejscem na obszarze całego powiatu trzebnickiego i wskazując jako wzorcowe miejsce edukacji oraz zabawy dla swoich pociech. Dyplom z rąk burmistrza odebrała dyrektor Katarzyna Stępień.