Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Podziękowanie Lincoln

Minął ponad roku od momentu, kiedy 11 sierpnia 2018 roku Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Dyrektor Szkoły Polskiej W Lincoln w Wielkiej Brytanii - Elżbieta Błotny, podpisali preambułę, w której wyrazili chęć wzajemnej współpracy. Wspólnie podjęli działania na rzecz krzewienia polskiej kultury i tradycji w ramach projektu pn. „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Do działań włączyła się gminna Szkoła Podstawowa nr 2 i pod okiem dyrektor Grażyny Kanteckiej przez rok zrealizowano m. in. wymianę międzyszkolną uczniów szkół podstawowych z Trzebnicy i Lincoln. Patriotyzm krzewiono także poprzez naukę historii i zwiedzanie historycznych miejsc, takich jak Wrocław i Kraków. Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu burmistrza Gminy Trzebnica,  dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2, we współpracy z wyznaczonymi opiekunami, przygotowała niezwykle ciekawy program. Wraz z końcem inicjatywy przyszedł czas na podsumowania. W auli Gminnej Szkoły Muzycznej, w środę 18 września zorganizowano spotkanie podsumowujące program. W formie gościa honorowego zaproszono inicjatora projektu - burmistrza Marka Długozimę, któremu uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele biorcy udział w projekcie, złożyli wyrazy wdzięczności za umożliwienie takiej współpracy oraz otwartość na nowe wyzwania.

- Ta współpraca pokazała, że między dziećmi które dzieli 1600 km i mieszkają na dwóch krańcach Europy, nie ma większych różnic skoro mają te same, silne polskie korzenie, które będą zawsze wyznaczać im zasady i wartości w życiu. Wymiana nie tylko umożliwiła zgłębienie języka w sytuacjach życiowych, ale umożliwiła też przełamanie stereotypów i zrewidowała w uczestnikach, co to znaczy być Polakiem i jak silnie zakotwiczona jest polskość, o którą tyle naszych rodaków walczyło. Właśnie o to chodzi – aby pielęgnować w sobie patriotyzm i pokazać, że Polakiem można być wszędzie, gdzie się mieszka – powiedział burmistrz.

Od rodziców burmistrz otrzymał kwiaty i oprawione zdjęcia,  jako pamiątkę i wyraz wdzięczności za wsparcie. Z kolei koordynatorki projektu przekazały publikacje, tematycznie powiązane z Wielką Brytanią. Dyrektor szkoły w Lincoln złożyła na ręce burmistrza pisemne podziękowanie. Zebranym dzieciom, ich rodzicom oraz nadzorującym projekt zaprezentowano prezentację multimedialną, utworzoną ze zdjęć z wyjazdu.