• EN
 • DE
 • UA

Projekty Dofinansowane

 • Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleścinie

  aktualności.jpeg

  Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w kwocie 1 529 049,00 złotych, w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach olimpijskich, na realizację zadania pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleścinie”.

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  aktualności.jpeg

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Nazwa projektu: ,,Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Trzebnicy”.

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  aktualności.jpeg

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka w Trzebnicy".

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  aktualności.jpeg

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa projektu: ,,Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej   w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  aktualności.jpeg

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 • ,,AKTYWNA TABLICA”

  aktualności.jpeg

  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: ,,Aktywna Tablica” – edycja 2023. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2023 r.

 • Sportowa Polska

  Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023 dofinansowało zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku

  Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 238 900,00 złotych, na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku”.

  Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

 • Dofinansowanie dla projektu "Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach"

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi".

 • ,,Poznaj Polskę”

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

 • ,,Remont drogi gminnej Trzebnica - Raszów’’.

  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica otrzymała środki finansowe z Lasów Państwowych na wspólną realizacje inwestycji.