• EN
  • DE

Gminne Kluby Dziecięce

Drodzy Rodzice dzieci do lat 3,


z ogromną radością informuję wszystkich zainteresowanych rodziców / opiekunów prawnych dzieci do lat 3, że od 1 września br. rozpoczną swoją działalność Gminne Kluby Dziecięce w miejscowościach: Księginice, Ligota i  Kuźniczysko. Siedzibą dla tych klubów są nowopowstałe świetlice wiejskie.  W klubach zapewnimy dzieciom taką samą opiekę jak i w Gminnym Żłobku  w Trzebnicy.

Podstawą w moim dążeniu do utworzenia klubów jest nie tylko zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju, ale również pomoc rodzicom, a szczególnie młodym mamom, w powrocie do pracy zawodowej lub jej rozpoczęciu. Dlatego też rodzicom, którzy wracają do pracy lub ją na nowo podejmują proponuję udział w projekcie pn. „Rodzice wracają do pracy! – Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica”. W ramach projektu rodzice otrzymają bezpłatną opiekę w godzinach pracy placówek oraz bezpłatne wyżywienie przez okres 2 lat tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Łącznie, w każdym klubie planujemy przyjąć po 10 – ro dzieci w ramach w/w projektu oraz po 6 - ro dzieci spoza projektu, których rodzice wyrażą chęć skorzystania z odpłatnego pobytu w klubie.

Zapraszam zatem do skorzystania z bardzo korzystnej oferty jaką tworzymy dla młodych rodziców. Wyrażam nadzieję, że ta nowa inwestycja pomoże rodzicom powrócić do pracy, umożliwi podjęcie decyzji w związku z poszukiwaniem zatrudnienia oraz ułatwi rodzicom już pracującym, w zapewnieniu należytej opieki dla swoich dzieci. Jestem przekonany, że w nowych obiektach, w pięknym terenie, pod okiem fachowej kadry, nasi najmłodsi będą czuli się wspaniale.

 

Wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do klubu są do pobrania i można składać już od dnia 7 sierpnia w Gminnym Żłobku w Trzebnicy ul. 3 Maja 4 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

W załączeniu przedstawiam:

  1. Harmonogram rekrutacji;
  2. Regulamin rekrutacji dzieci do Gminnego Klubu Dziecięcego w miejscowościach: Księginice, Ligota, Kuźniczysko na rok szkolny 2019/2020;
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klubu dziecięcego w miejscowości Księginice, Ligota, Kuźniczysko (obowiązuje każdego kandydata zarówno tego, który ubiega się o udział  w projekcie jak i spoza projektu);
  4. Regulamin rekrutacji w projekcie „Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica” (dla rodziców ubiegających się o udzia w projekcie);
  5. Deklaracja udziału w projekcie (dla rodziców, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie).

 

W razie potrzeby - pomocą, w tym odpowiedzią na szczegółowe pytania służy Państwu Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – Pani Krystyna Haładaj, telefon: 71 312 06 11.

 

M. Długozima

 

 
 
 
 
 
plakat_gminne_kluby_dziecięce_www.jpeg

 

DOKUMENTY:

PDFHarmonogram rekrutacji
PDFRegulamin rekrutacji
PDFWniosek o przyjęcie do klubu.pdf
PDFDeklaracja udziału
PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie