Od 1 lipca do 2 września 2022 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie: pon.-pt. 7:00-15:00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 15:00-15:15 | Solidarni z Ukrainą - jak możemy pomóc?  |  #SzczepimySię  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE
  • UA

Dzienny Dom Senior+

To pierwsza tego typu placówka w Gminie Trzebnica. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior +” zapewnia swoim podopieczny opiekę i wyżywienie. Nie brakuje również oferty edukacyjnej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Otaczamy opieką 16 osób z terenu Gminy Trzebnica nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+.

„Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30. Specjalnie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Gmina Trzebnica przeprowadziła remont pomieszczeń na parterze istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Bochenka 12 w Trzebnicy, w sumie 105 m². Przez wiele lat gościli tu seniorzy, związki emerytów i rencistów, a także organizacje kombatanckie.

Remont był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 oraz Gminy Trzebnica.

Podopieczni placówki mają zapewniony dzienny pobyt i posiłek, zajęcia usprawniające ruchowo, w tym rehabilitację, zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, porady psychologiczne, w tym świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i indywidualnych problemów.