Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Dzienny Dom Senior+

To pierwsza tego typu placówka w Gminie Trzebnica. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior +” zapewnia swoim podopieczny opiekę i wyżywienie. Nie brakuje również oferty edukacyjnej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Otaczamy opieką 16 osób z terenu Gminy Trzebnica nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+.

„Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30. Specjalnie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Gmina Trzebnica przeprowadziła remont pomieszczeń na parterze istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Bochenka 12 w Trzebnicy, w sumie 105 m². Przez wiele lat gościli tu seniorzy, związki emerytów i rencistów, a także organizacje kombatanckie.

Remont był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 oraz Gminy Trzebnica.

Podopieczni placówki mają zapewniony dzienny pobyt i posiłek, zajęcia usprawniające ruchowo, w tym rehabilitację, zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, porady psychologiczne, w tym świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i indywidualnych problemów.