Od 1 lipca do 2 września 2022 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie: pon.-pt. 7:00-15:00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 15:00-15:15 | Solidarni z Ukrainą - jak możemy pomóc?  |  #SzczepimySię  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE
  • UA

Pocztówkowa wymiana z Super Kotem

Super Kot - bohater z Gminy Trzebnica czeka na pocztówki i listy od swoich małych pomocników! Zapraszamy najmłodszych mieszkańców do zabawy z kocim przyjacielem. Skrzynka pocztowa znajduje się na trzebnickim deptaku i pilnuje jej Mruczysław! Spokojnie, nie musicie się go bać, to bardzo koleżeński kotek. 

 


_________________________________________________________________________________

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Rodzic /opiekun prawny, którego dziecko weźmie udział w zabawie „Pocztówkowa wymiana z Super Kotem”, udostępnia swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko małoletniego, adres kontaktowy (zamieszkania) dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
2. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych rodzica /opiekuna prawnego małoletniego oraz małoletniego pozostającego pod jego opieką prawną / rodzicielską, jest Burmistrz Gminy Trzebnica. Dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
a) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego, przebywającego pod jego opieką prawną będą przetwarzane za jego zgodą na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia zabawy „Pocztówkowa wymiana z Super Kotem”.
b) Nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo małoletniego w zabawie.
c) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego, nie będą przekazywane innym odbiorcom.
d) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
e) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
f)    Organizator informuje, że rodzicowi /opiekunowi prawnemu małoletniego przysługuje prawo:
 wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych małoletnich, dla których jest rodzicem/przebywających pod jego opieką prawną, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia powyższych danych,
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.