• EN
  • DE

Ambasador Trzebnicy w świecie naukowym

Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima miał przyjemność gościć w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, trzebniczanina dr. nauk humanistycznych Mariusza Wszołka, któremu wręczył list gratulacyjny i życzył kolejnych, z sukcesem realizowanych projektów.

- Od wielu lat obserwuję rozwój Pana ścieżki naukowej, dlatego z wielką radością gratuluję Panu objęcia stanowiska Prodziekana do spraw dydaktycznych i studenckich, a także zastępcy dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – powiedział burmistrz.

Pan Mariusz Wszołek jest projektantem i wykładowcą. Studia licencjackie na specjalności corporate identity&public relations ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Tytuł magistra uzyskał w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, by w 2015 ukończyć studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UWr i uzyskać tytuł doktora nauk humanistycznych.

Zawodowo współpracował m.in. z Media Marktem, Anotis, Uniwersytetem Wrocławskim, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Eurobankiem, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej czy Polskim Związkiem Wędkarskim. Na co dzień pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia z projektowania komunikacji, pracy kreatywnej, design thinking i strategic design. Dodatkowo współpracuje również z Instytutem Grafiki Uniwersytetu SWPS.

Naukowo zajmuje się metodologią pracy kreatywnej i pracy projektowej, communication design, corporate identity, design thinking, human centered design, badaniami komunikacji, dyferencjami rynkowymi w reklamie oraz dyskursami wizualnymi.

Jest redaktorem serii wydawniczej „communication design” w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczas opublikował: zmiana przez design (przekład i redakcja naukowa), komunikacje w rozmowie 1,2,3,4, reklama – operacjonalizacja pojęcia, communication design – badanie i projektowanie komunikacji, manual reklamy.

Podczas spotkania burmistrz wspomniał o 3 edycjach badań wizerunku Trzebnicy, które na jego zlecenie przeprowadzili wśród mieszkańców pracownicy Wydziału Promocji. Następnie zrodził się pomysł, by rozszerzyć obszar badawczy o wrocławian. Wyniki wizerunku Trzebnicy wśród mieszkańców stolicy Dolnego Śląska będą bardzo cenną informacją zwrotną na temat objętych przez gminę kierunków rozwoju oraz rozpoznawalności naszego miasta w ich świadomości. Z kolei studenci pod czujnym i kompetentnym okiem trzebniczanina – dra Mariusza Wszołka, będą mieli dogodną możliwość przećwiczenia w praktyce nabywanych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

Warto przypomnieć, że wcześniej burmistrz zaprosił też do współpracy studentów Architektury Krajobrazu, a współpraca zaowocowała pomysłami na zagospodarowanie Kociej Góry i stworzenia tam Parku Kulturowego.