Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Spotkanie zespołu ds. wdrożenia w Gmine Trzebnica nowego systemu gospodarki odpadami

We wtorek, 15 stycznia, w Urzedzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrożenia w Gminie Trzebnica nowego systemu gospodarki odpadami, powołanego przez Burmistrza Gminy Trzebnica - Marka Długozimę.

 

Podczas spotkania, burmistrz Marek Długozima zaproponował, żeby stawki za odpady segregowane ustalić na poziomie 11 zł i 18 zł za odpady niesegregowane. Burmistrz zapowiedział również wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Po konsultacji z członkami zespołu zdecydowałem o wysokości wspomnianych stawek. Następnie stawki te przedstawię do zatwierdzenia radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej, tj. 28 stycznia. Wcześniej propozycja ta zostanie omówiona na komisji ds. gospodarki komunalnej i ochony środowiska. Komisja odbędzie się w czwartek, 24 stycznia, o godz. 16:00 w sali 48 Urzedu Miejskiego, na którą wraz z panią przewodniczącą Wiesławą Kuciębą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców - powiedział po zakończeniu spotkania burmistrz.

IMG_5191.jpeg
Spotkanie zespołu ds. wdrożenia w Gmine Trzebnica nowego systemu gospodarki odpadami

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi związanymi z tematyką nowego systemu gospodarki odpadami:

PDFplakat_www.pdf

PDFulotka_www.pdf

Film informacyjny