Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Szkoła Muzyczna coraz bliżej

Równolegle z przeprowadzaną inwestycją, polegającą na utworzeniu Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Trzebnicy, trwają prace związane z procedurami umożliwiającymi utworzenie wspomnianej placówki. W związku z tym, w poniedziałek, 07. stycznia, burmistrz Marek Długozima spotkał się z Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej - Sylwią Świsłocką-Karwot, działającą w imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego.

Spotkanie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie wizytatorka została zapoznana z koncepcją utworzenia szkoły muzycznej w Trzebnicy, pomysłami jej rozwoju w perspektywie kolejnych lat oraz wynikami ankiet przeprowadzonych w ramach konsultacji z mieszkańcami gminy Trzebnica i gmin ościennych, obrazującymi oczekiwania lokalnej społeczności odnośnie szkoły muzycznej.

Jak zapewnił burmistrz, decyzja o utworzeniu szkoły muzycznej jest podyktowana w głównej mierze troską o rozwój kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość. Jestem o tym przekonany, że po latach decyzja o budowie tej szkoły, zaowocuje rozwojem osobistym wielu trzebniczan – powiedział burmistrz.

Wizytatorka udzieliła wielu cennych rad, które ułatwią przeprowadzenie koniecznych procedur związanych z utworzeniem i prowadzeniem placówki oraz powiedziała, że szkoła muzyczna jest dla miasta dużym prestiżem oraz, że cieszy się, iż spotyka się z takim podejściem i nastawieniem do tego typu przedsięwzięcia.

W drugim etapie spotkania burmistrz oprowadził wizytatorkę po inwestycji oraz zapoznał ze szczegółami projektu budowlanego. Zarówno lokalizacja, jak i warunki lokalowe przyszłej szkoły w ocenie wizytatorki pozwolą na komfortową pracę nauczycieli z uczniami. Na koniec przedstawicielka ministerstwa zapowiedziała wsparcie tego pomysłu oraz zadeklarowała pomoc w ramach swoich zawodowych kompetencji.

Galeria zdjęć:

_galeria_42_86_1_1_3_3_0_0_