• EN
  • DE
  • UA

9. Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Milickiej w Trzebnicy, począwszy od skrzyżowania z ul. Roosvelta do skrzyżowania z ul. Piwniczną

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Trzebnica, ul. Milicka

Opis proponowanego zadania:
Wymiana sieci wodociągowej miałaby być wykonana w ramach maksymalnych środków przeznaczonych na zadanie z budżetu obywatelskiego (100 tys. zł) na odcinku wskazanym w nazwie zadania. Wnioskuję również o wydłużenie odcinka wymiany wodociągu do skrzyżowania ul. Milickiej z ul. S. Hilgi Brzoski.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
100 tys. zł