• EN
  • DE
  • UA

7. Zakup materiałów na budowę chodnika na ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Kuźniczysko, ul. Św. Jadwigi

Opis proponowanego zadania:
Zakup materiałów pozwoli mieszkańcom Kuźniczyska na wykonanie chodnika. Poprawi to bezpieczeństwo w ruchu pieszym.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
100 tys. zł