• EN
  • DE
  • UA

5. Rewitalizacja drogi krzyżowej w trzebnickim Lesie Bukowym

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Trzebnicki Las Bukowy - trasa drogi krzyżowej.

Opis proponowanego zadania:
- uzupełnienie uszkodzonych fragmentów stacji, odmalowanie elewacji
- po zasięgnięcie rady we Wrocławskim Urzędzie Ochrony Zabytków, odremontowanie obrazów inscenizujących drogę krzyżową
- uprzątnięcie terenów wokół, uzupełnienie ławek (w lesie) w drewniane elementy

Ufundowana w 1734 r. przez Zofię Korycińską, ostatni remont odbył się prawie 20 lat temu, a to przecież wizytówką miasta

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
40 tys. zł