Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

3. Trzebnica oddycha! System monitorujący jakość powietrza na terenie miasta Trzebnica

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Miasto Trzebnica, blisko placówek oświatowo-wychowawczych oraz terenów rekreacyjnych.

Opis proponowanego zadania:
I. Instalacja 4 czujników monitorujących stan jakości powietrza.

II. Montaż tablicy do wyświetlania informacji z czujników oraz komunikatów do mieszkańców (montaż na budynku lub stelażu).

III. Cykl szkoleń edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (3 spotkania).

IV. Zakładka na stronie urzędu ze stanem jakości powietrza.

V. Wizualizacja wyników pomiarów, którą można wyświetlać telewizorach w holu urzędu itp.

VI. Ogólnodostępna aplikacja na IOS i Android.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
25 tys. zł