Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr OR.0050.65.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica, 21 czerwca (piątek) oraz 16 sierpnia (piątek) Urząd Miejski w Trzebnicy będzie nieczynny. W tych dniach dyżur pełnić będzie  Urząd Stanu Cywilnego w godzinach 7:30-15:00. W zamian Urząd będzie otwarty 29 czerwca (sobota) oraz 31 sierpnia (sobota) w godzinach 7:30-15:00.

  • EN
  • DE

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie strajku nauczycieli

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych!

Zakończyły się referenda strajkowe w placówkach oświatowych objętych sporem zbiorowym; we wszystkich naszych szkołach podstawowych i przedszkolach zdecydowana większość pracowników opowiedziała się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Na tej podstawie Zarząd Oddziału ZNP w Trzebnicy poinformował dyrektorów o rozpoczęciu w ich placówkach z dniem 8 kwietnia br. strajku bezterminowego.

Wyniki referendum pozwalają przypuszczać, iż w strajku mogą wziąć udział wszyscy do niego uprawnieni pracownicy szkół lub ich zdecydowana większość. W takiej sytuacji dyrektorzy szkół i przedszkoli nie będą w stanie zapewnić należytej opieki dzieciom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas określony. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych i  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica wystąpili z takimi wnioskami o zgodę na zawieszenie zajęć. Jeżeli akcja strajkowa rozpocznie się, a dyrektorzy nie będą w stanie zapewnić należytej opieki to taką zgodę otrzymają. Nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, dlatego decyzje o zawieszeniu zajęć będą podejmowane na każdy kolejny dzień trwania strajku, aż do odwołania.

Dyrektorzy  naszych placówek dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla dzieci i rodziców powstałe w wyniku strajku. Zostali oni przeze mnie zobowiązani do powiadomienia Rodziców o sposobie organizacji opieki doraźnej nad dzieckiem w czasie trwania ewentualnej akcji strajkowej, w szczególności dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki własnej lub zapewnienia opieki w ramach zasiłku opiekuńczego na dziecko. Opieka w szkole, czy przedszkolu może jednak zostać zorganizowana jedynie w ograniczonym zakresie przy pomocy nauczycieli niestrajkujących.

Szanowni Rodzice, w związku z powyższym zwracam się również do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc w organizacji opieki nad dziećmi. Z mojej strony zapewniam, że w każdej trudnej sytuacji, po zgłoszeniu jej przez dyrektora placówki, będę podejmował indywidualne decyzje o pomocy doraźnej, tak abyśmy wspólnie poradzili sobie z powstałym problemem.  W czasie akcji strajkowej w trakcie godzin lekcyjnych uruchomię możliwość skorzystania rodzica z dzieckiem z kina, basenu oraz sali squash za odpłatnością w wysokości 1 zł od osoby. Pracownicy Urzędu Miejskiego mogą do pracy przyjść ze swoimi dziećmi.

Pragnę podkreślić, że nadal trwają negocjacje rządu z nauczycielami w sprawie zawarcia porozumienia. Wszyscy wyrażamy nadzieję, że strony dojdą do porozumienia i akcja strajkowa zostanie odwołana, a szkoły i przedszkola będą pracowały zgodnie z ustaloną organizacją.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa, m.in. poprzez strony internetowe placówek i stronę internetową Urzędu Miejskiego, ale też tablice ogłoszeń w szkołach, dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji kierowanych przez dyrekcję placówki.

 

Z wyrazami szacunku
i wiarą w rozwiązanie sprawy

podpis3.png