• EN
  • DE

Stypendia 2019

Burmistrz Marek Długozima po raz 13 wyróżnił uczniów z terenu Gminy Trzebnica. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 lutego w sali kinowo-widowiskowej GCKiS, przyznał stypendia zarówno za osiągniecia w nauce, jak i zainteresowania pozaszkolne oraz za wzorową postawę.

W bieżącym roku powyższe wysokie wymagania spełniło łącznie dziesięcioro dziewcząt i chłopców ze szkół w Trzebnicy, Ujeźdźcu Wielkim i Kuźniczysku. Na uroczystą galę zaproszono sekretarza Gminy Trzebnica Daniela Buczaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Krystynę Haładaj. W uroczystości wzięli również udział nauczyciele wraz z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, wychowawcy wyróżnionych uczniów oraz szereg innych, znakomitych gości. Uhonorowanym stypendystom towarzyszyli jednak przede wszystkim dumni rodzice, jak również solidarnie asystowali im koledzy szkolni. Galę uświetniły występy utalentowanych młodych wychowanków Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy: Brajana Radzio, Magdaleny Balaszczuk, Antoniego Krasowskiego, Kaliny Krzemianowskiej oraz niezawodnego chóru szkoły muzycznej pod batutą Beaty Krzenciessy. W bieżącym roku szkolnym Burmistrz Marek Długozima przyznał 4 stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów: Hanny Podymy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, Szymona Hupy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, Magdaleny Reptak  i Nikoli Muszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Ponadto przyznał 6 stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla Norberta Katury ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, Kingi Nietreby ze Szkoły Podstawowej nr 2, Pawła Soleckiego ze Szkoły Podstawowej nr 3, Tomasza Majewskiego z Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Błażeja Mielnika ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim oraz Kamili Boczar ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. Burmistrz pogratulował uczniom ambicji, wytrwałości oraz wysokiej kultury osobistej – trzech kluczy do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie.

- Minęło 13 lat odkąd podjąłem decyzję, aby uzdolnione i pracowite dzieci z obszaru naszej gminy uhonorować nie tylko tytularnie w różnych konkursach, ale nagrodzić ich wyjątkowe sukcesy również w sposób materialny. Stąd decyzja o stypendiach, które są pierwszą pieniężną nagrodą tych młodych osób. Ogromnie się cieszę, że dołączycie dziś do blisko już 170 stypendystów z obszaru naszej gminy. To, co mnie również cieszy, to powielające się nazwiska uczniów w ramach różnych konkursów. Wszyscy ci młodzi ludzie, których uhonorowano Szkolnymi Orłami Gminy Trzebnica, tytułem Wspaniałego czy Najwspanialszego Gminy Trzebnica, pojawiają się także wśród naszych gminnych stypendystów. To potwierdza ich ciężką pracę nad własnym rozwojem, a także konsekwentne działania na rzecz innym osób i wspieranie lokalnej społeczności – powiedział burmistrz.

Galę zakończono tradycyjnie wspólnym zdjęciem burmistrza Marka Długozimy z tegorocznymi stypendystami. Wszyscy uhonorowani nie kryli wzruszenia i radości, podkreślając jak wielkie znaczenie ma dla nich docenienie ich dotychczasowej pracy i wysiłków. Stypendia stanowią dowód na to, że warto się starać, a dodatkowe fundusze uczniowie zamierzają przeznaczyć na dalsze rozwijanie zainteresowań. Sylwetki wyróżnionych uczniów zaprezentowano poniżej.

 

Stypendia im. Jana Pawła II

 

IMG_6529.jpeg

 

Hanna Podyma ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

Hanna Podyma jest zdyscyplinowaną uczennicą 8 klasy, zawsze świetnie przygotowaną do lekcji. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, co poświadcza średnia 5,23 uzyskana na koniec 7 klasy. Bierze udział w wielu konkursach, w których zajmuje wysokie lokaty. Celuje zwłaszcza w matematyce, języku polskim i języku angielskim. Czynnie angażuje się także w działania na rzecz środowiska lokalnego, godnie reprezentują szkołę biorąc udział w różnych uroczystościach organizowanych na terenie miasta. Nie boi się wyzwań, gdyż pracowitość i wytrwałość pozwalają jej osiągać zamierzone cele. Może być wzorem do naśladowania dla innych.

 

Szymon Hupa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy

Szymon to bardzo życzliwy i sympatyczny nastolatek, który najbardziej interesuje się piłką nożną. Przy okazji uwielbia nauki ścisłe: lubi rozwiązywać zadania matematyczne, fizyczne i chemiczne. W czasie wolnym wędkuje. Godnie reprezentuje szkołę we wszystkich konkursach matematycznych. Sukcesy osiąga także na polu humanistycznym, a w szkole znany jest z tego, że nigdy nie odmawia pomocy. Lista jego laurów zdobytych w konkursach matematycznych jest imponująca:

•          Konkurs Powiatowy Sprawnie liczę -  I miejsce 2015 r.

•          Konkurs Powiatowy Mistrz Rachunku – II miejsce 2016 r.

•          Konkurs Powiatowy Potęga -  I miejsce 2017 r.

•          Konkurs Powiatowy Vieteliada -  II miejsce 2017 r.

•          Konkurs Powiatowy Delta -  I miejsce 2018 r.

Wygrywa także w konkurencjach sportowych:

•          Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe - I miejsce 2016 r.  i 2017 r.

•          Powiatowe Mistrzostwa w Szachach - I miejsce 2016 r.  i 2017 r.

•          Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej - I miejsce 2017 r.

Ponadto Szymon jest laureatem XV konkursu zDolny Ślązaczek z języka polskiego i matematyki z 2018 r.; Finalistą XIV konkursu zDolny Ślązaczek z języka polskiego i matematyki z 2017 r., a w roku 2017 i 2018 otrzymał Złotą Sowę Powiat Trzebnickiego. Brał udział w finałach Meczów Matematycznych, Finałach Sudoku Dolnego Śląska i osiągnął trzykrotnie bardzo wysoki wynik w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur Matematyczny.

 

Magdalena Reptak ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim

Magdalena Reptak jest uczennicą klasy 8b Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. To zdolna, a zarazem bardzo pracowita uczennica. Świadczą o tym nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale także czołowe miejsca zajmowane w różnego rodzaju konkursach. Chętnie bierze udział w akademiach szkolnych, przedstawieniach, reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, gminnym i powiatowym, śpiewa w chórku szkolnym i należy do drużyny Harcerskiej 222 WDH Wypłosze. Przy tym wszystkim znajduje czas na pełnienie obowiązków przewodniczącej szkoły. Swoim zaangażowaniem i pracowitością mobilizuje innych uczniów do różnych przedsięwzięć na rzecz klasy lub szkoły. Uwielbia język polski i wiąże z nim swoją przyszłość zawodową.

           

Nikola Muszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim – klasa gimnazjalna

Nikola Muszkiewicz jest uczennicą klasy 3b Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Jest osobą sympatyczną i bardzo lubianą zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli. Zawsze życzliwa dla innych, nigdy nie odmawia pomocy. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, którą godnie reprezentuje w konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym. Od ponad trzech lat jest harcerką w drużynie „Wypłosze”. Dołączenie do ZHP było bardzo spontaniczną decyzją, której ani trochę nie żałuje, gdyż pozwoliła jej jeszcze szerzej pomagać innym osobom. Działalność społeczna Nikoli oraz jej wrodzona empatia zostały dostrzeżone w Konkursie „8 Wspaniałych”, w którym dostała się do finału i otrzymała tytuł Pierwszego Wspaniałego Gminy Trzebnica.

 

Stypendia im. Burmistrza Gminy Trzebnica

 

IMG_6535.jpeg

 

Norbert Katura ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

Norbert Katura jest uczniem klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka  Brodatego w Trzebnicy. Od pierwszych dni w szkole dał się poznać jako osoba wyjątkowo aktywna, angażująca się w życie klasy i szkoły. Ponadto uczestniczy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, osiągając wysokie wyniki. Zawsze służy pomocą koleżankom i kolegom, szanuje poglądy innych. Cechuje go wysoka wrażliwość, cierpliwość, odpowiedzialność i punktualność. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafi uzasadnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły i przejawia troskę o jej mienie. Jest godny zaufania i wzorowo traktuje obowiązki szkolne, stanowiąc wzór do naśladowania.

 

Kinga Nietreba ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

Kinga Nietreba ma bardzo dobre wyniki w nauce, a klasę 7 ukończyła ze średnią 5,14. Jednak jej prawdziwą pasją jest sport. Czynnie uczestniczyła w zawodach sportowych i  konkursach. Jej osiągnięcia to: II miejsce drużynowo w II Powiatowym Turnieju Ringo i  IV miejsce w VIII Powiatowym Konkursie „Ścieżkami życia św. Jadwigi Śląskiej”. Brała też  udział w  XVIII Powiatowym Konkursie Regionalno-Ekologicznym „Nasza Mała Ojczyzna”. Kinga jest wzorem dla swoich rówieśników, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze stawia sobie wysoko poprzeczkę i mimo przeciwności losu nigdy się nie poddaje, gdyż jest urodzoną optymistką. Przez swoją pogodność i życzliwość jest lubiana przez wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Paweł Solecki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy

To bardzo skromny i sympatyczny nastolatek o szerokich zainteresowaniach, kolega, na którym zawsze można polegać. Najbardziej interesuje się piłką nożną i jest fanem angielskiej drużyny Liverpool. Lubi uczyć się historii. Godzinami może rozwiązywać zadania matematyczne i fizyczne, w związku z czym godnie reprezentuje swoją szkołę we wszystkich konkursach matematycznych.

W konkursach matematycznych zajmował następujące miejsca:

•          Konkurs ogólnopolski Wieża Babel - V miejsce w finale 2017 r.

•          Konkurs Powiatowy  Mistrz Rachunku - II miejsce 2016 r.

•          Konkurs Powiatowy Potęga - II miejsce 2017 r.

•          Konkurs Powiatowy Vieteliada -  I  miejsce 2017 r. i II miejsce w 2018 r.

•          Konkurs Powiatowy Delta -  II miejsce 2018 r.

•          Konkurs Powiatowy Mistrz Rachunku - I miejsce 2016 r.

Brał udział w finałach Meczów Matematycznych w latach 2017-2018. Otrzymał  dwukrotnie wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur Matematyczny – 2016 i 2017 r.

Ponadto Paweł jest Laureatem XV konkursu zDolny Ślązaczek z języka polskiego i matematyki (2018r.); Laureatem XVI konkursu zDolny Ślązaczek z matematyki (2019r.); otrzymał Złotą Sowę Powiatu Trzebnickiego w roku 2016, 2017 i 2018. Od 2016 co roku otrzymuje Szkolnego Orła Gminy Trzebnica, a w ubiegłym roku otrzymał nagrodę Złotego Orła. W 2016 zdobył tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1794-1864” - etap wojewódzki oraz II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Historia Polski. Upadek Rzeczypospolitej i walka o niepodległość”. Zajął I miejsce w Powiatowym konkursie „Znam Jana Pawła II” w 2017r., zajmował I i II miejsca w latach 2015-2017 w konkursie „Ścieżkami św. Jadwigi”. Listę jego osiągnięć należy jeszcze poszerzyć o fakt, że doskonale pływa, w tej dziedzinie zdobywa miejsca na podium.

 

Tomasz Majewski ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

Tomasz Majewski jest uczniem klasy 8 Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zawsze jest przygotowany do zajęć. Każde zadanie z wykonuje z wielką skrupulatnością i odpowiedzialnością. Angażuje się w liczne akcje charytatywne i ekologiczne na terenie szkoły i parafii. Taka działalność wykształciła w nim pełne empatii spojrzenie na potrzeby innych. Tomasz w ten sposób ćwiczy i uszlachetnia swój charakter. Na jego pomoc może liczyć nie tylko samorząd szkolny, którego jest obecnie przewodniczącym, ale również uczniowie młodszych klas. O jego obowiązkowości świadczy też fakt, że od kilku lat otrzymuje nagrody za 100-procentową frekwencję i świadectwa z wyróżnieniem. Od najmłodszych lat bierze udział w wielu konkursach, osiągając liczne sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Został Laureatem „zDolnego Ślązaczka” z języka polskiego oraz finalistą z matematyki. Jego ostatnim osiągnięciem jest zdobycie I miejsca w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska Piastów”.

 

Błażej Mielnik ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim

Błażej Mielnik jest uczniem klasy 8 Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. To zdolny a zarazem pracowity uczeń. Świadczą o tym nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale także czołowe miejsca zajmowane w różnego rodzaju konkursach. Swoim zaangażowaniem, pracowitością i ambicją mobilizuje innych uczniów do różnych przedsięwzięć na rzecz klasy lub szkoły. Błażej wykazuje się ogromną aktywnością nie tylko w szkole, ale też poza nią. Jest ministrantem, należy do drużyny harcerskiej 222 WDH Wypłosze. Chętnie pomaga swoim rodzicom przy trudnych pracach w gospodarstwie. Uwielbia piłkę nożną – marzy, by zostać piłkarzem i zagrać podczas Mistrzostw Świata.

 

Kamila Boczar ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

Kamila Boczar jest doskonale znana w swojej szkole ze względu na pilność, pracowitość i odpowiedzialność. Nie tylko podejmuje się licznych zadań, ale zawsze stara się je najlepiej wykonać i aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym. Cieszy się zaufaniem wśród społeczności uczniowskiej, ale również jest lubiana przez nauczycieli. W zeszłym roku pełniła funkcję przewodniczącej klasy, w tym roku szkolnym została wybrana na przewodniczącą szkoły.

Kamila reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, uczestnicząc z sukcesem w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Kamila ma wielki talent recytatorski, który można docenić podczas corocznych uroczystości szkolnych. Jest także osobą o wielkim sercu i empatii – za co doceniono ją w zeszłorocznym konkursie wybierając w swojej kategorii wiekowej Najwspanialszą Gminy Trzebnica.