Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Fundacja Szturman - porozumienie o współpracy

We wtorek 22 stycznia burmistrz Marek Długozima podpisał porozumienie z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych  „Szturman”. Goszcząc w Urzędzie Miejskim wiceprezesa Zarządu Fundacji -  Adama Burzywodę oraz członka fundacji Jerzego Biełko . Inicjatorzy porozumienia omówili potrzebę objęcia młodzieży w Gminie Trzebnica profesjonalną edukacją obywatelską.

Fundacja „Szturman” powyższe kwestie dotyczące edukacji pro obronnej i patriotycznej ma wpisane w swój statut, jak również posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą. Fundacja funkcjonuje od 2009 roku z siedzibą w Lublińcu w województwie śląskim, a jej trzon stanowią wojskowi z sił specjalnych, którzy za  nadrzędny cel obrali szeroko pojęte wsparcie prawno-socjalne dla żołnierzy i funkcjonariuszy uczestniczących w niebezpiecznych misjach  wojskowych poza granicami kraju i w obrębie RP. Wsparcie oferowane jest także poszkodowanym rodzinom wojskowych, którzy polegli za Ojczyznę.

Fundacja rozwija również poczucie świadomości obywatelskiej oraz przynależności do Ojczyzny, organizując w porozumieniu z  Ministerstwem Obrony Narodowej profesjonalne szkolenia dla młodzieży i studentów z udziałem żołnierzy jednostek specjalnych: JWK, AGAT, GROM czy 6BPD.Właśnie te działania zachęciły burmistrza Marka Długozimę do zainicjowania współpracy z Fundacją „Szturman”. - To na szkolnej młodzieży spocznie kiedyś obowiązek czynnej obrony granic i skutecznego reagowania na zagrożenia. Dlatego konieczne jest kształtowanie ich patriotycznej postawy, zwłaszcza nauka praktycznych umiejętności, takich jak udzielanie pomocy medycznej, ratowanie ludzkiego życia oraz poczucie koleżeńskiej współodpowiedzialność za realizację zadań.- powiedział burmistrz.

Porozumienie przewiduje udział trzeciego partnera w projekcie – gminnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie w Trzebnicy. Fundacja poszerzy działalność o prowadzenie lekcji we współpracy z kadrą pedagogiczną ww. szkoły, a wszystko w ramach innowacyjnego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W szkole zorganizowana zostanie również stała wystawa tematyczna poświęcona historii polskiego oręża, oparta m.in. na biografiach byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

– Dzięki przychylności pana burmistrza, zamierzamy rozpowszechniać misję i działanie Fundacji „Szturman” za pomocą strony internetowej Gminy Trzebnica i mediów społecznościowych. Chcemy promować zawodową służbę wojskową, ze szczególnym uwzględnieniem  prestiżu działań Oddziałów Specjalnych Wojska Polskiego.W dobie likwidacji powszechnej służby wojskowej to na gminach i placówkach oświatowych spoczywa wspieranie wojska, tak aby w przyszłości między innymi to właśnie młodzież z Gminy Trzebnica mogła zasilić szeregi żołnierzy zawodowych: zarówno chłopcy, jak i dziewczęta – powiedział Sławomir Łazarski 

IMG_3782.jpeg