• EN
  • DE
  • UA

Przystanek edukacyjny A – FAUNA (PL)

 

A_FAUNA.jpeg

 

Świat zwierząt z okresu plejstocenu znacznie różnił się od obecnego. Wiele gatunków zwierząt zupełnie wymarło, a inne gatunki, które istniały przez cały czas, przemieszczały się zgodnie ze zmianami warunków bytowania i przesunięć stref klimatycznych lub wymagały nieco odmiennych warunków ekologicznych niż obecnie.

Archeolodzy i geolodzy, znajdując w nawarstwieniach szczątki zwierząt, interesują się takimi gatunkami, jak pierwotniaki, owady (np. chrząszcze), ślimaki, małże czy małe gryzonie. Są one najlepszymi wskaźnikami zmian ekologicznych i klimatycznych, ponieważ ulegały one częstym zmianom ewolucyjnym. Niektóre wymarłe zwierzęta stały się "formami przewodnimi" dla pewnych okresów i pozwalają korelować ze sobą odległe stanowiska. Inne są rodzajem „zegara” odliczającego upływający czas geologiczny. Mówiąc krótko, badane są zwierzęta o wąskich wymaganiach ekologicznych, klimatycznych i żywieniowych.

Do najbardziej znanych należą wielkie ssaki plejstoceńskie, z których część wyginęła w Europie w różnych fazach plejstocenu. Wiele kości „zwierząt przedpotopowych” już od średniowiecza umieszczano przy wejściach do kościołów, w „gabinetach osobliwości”.

 

 

Zwierzęta odkryte w Trzebnicy.jpeg

 

Wraz z artefaktami kamiennymi w Trzebnicy zostały odkryte szczątki fauny: Nosorożec, bizon, koń, jeleń, łoś, dzik i szczupak.

 

 

loga.jpeg