Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Pomagamy uratować dach

Przecieka kilkusetletni dach klasztoru o pow. ok 1 ha. Boromeuszki proszą o pomoc, ponieważ utrzymują siebie i ogromny, zabytkowy klasztor jedynie z własnych pensji i emerytur. Dlatego też 16 listopada br. Burmistrz Marek Długozima i Matka Generalna Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza Barbara Groń podpisali umowę, na mocy której Gmina Trzebnica przekaże 150 tysięcy zł na remont klasztoru.

Od czerwca 2011 działa Fundacja dla Ratowania Klasztoru Świętej Jadwigi „By Służyć”. Prezes zarządu fundacji Krystyna Klamińska podkreśla: - Staramy się interesować tą sprawą każdego, liczy się dla nas wsparcie każdego darczyńcy, zarówno indywidualnego jak i instytucjonalnego, bo trzebnicki klasztor po prostu musimy uratować. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni Gminie Trzebnica za to wsparcie i tak znaczące zaangażowanie w remont klasztoru.

Pod koniec września br. burmistrz Marek Długozima wraz z Boromeuszkami, prezesem Fundacji Krystyną Klamińską, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Andrzejem Kubikiem oraz wykonawcami remontu uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się na miejscu inwestycji. - To dopiero pierwszy etap prac. Wierzę jednak, że sukcesywnie i małymi etapami uda nam się przeprowadzić w pełnym zakresie to wielkie przedsięwzięcie, by wspólnie uratować nasze historyczne dziedzictwo – mówi burmistrz.

Na stronie internetowej www.ocalicbysluzyc.pl znajdziemy niezbędne informacje dotyczące poszczególnych etapów remontu, a także numer konta, na które można wpłacać pieniądze.

Wsparcie w kwocie 150 tys. zł ma charakter dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W październiku ubiegłego roku burmistrz podpisał z zakonem Sióstr w Trzebnicy dwie umowy dotyczą dwóch projektów. Pierwsza dotyczyła opracowania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb remontu i poddasza budynku klasztornego, a druga związana była z opracowaniem dokumentacji projektowej na remont dachu. Wówczas na te cele przekazano po 50 tys. zł.

IMG_3247.jpeg Moment podpisania umowy. Od lewej: Skarbnik Gminy Trzebnica Barbara Krokowska, Burmistrz Marek Długozima, Matka Generalna Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza Alberta Groń i Iwona Durbajło p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

baner fundacja.jpeg