Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr OR.0050.31.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 marca 2019 roku informujemy, że 25 maja 2019 roku (sobota) Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

  • EN
  • DE

Nowe świetlice na finiszu

Trwają prace związane z budową i remontem świetlic w Gminie Trzebnica. Roboty powoli dobiegają końca w Ligocie Trzebnickiej oraz Kuźniczysku, w Biedaszkowie Wielkim odnawiana jest elewacja budynku oraz wymienione zostały drzwi wejściowe.

Zrównoważony rozwój gminy, nie byłby możliwy bez rozwoju 41 sołectw. Stąd liczne inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo. Tak powstają m.in. nowe drogi, oświetlenie, place zabaw czy właśnie świetlice – powiedział burmistrz wizytując teren budowy i dodał: - Biedaszków, to nie tylko modernizacja świetlicy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wykonany został również remont drogi z Janiszowa do Ujeźdźca Wielkiego, a wcześniej powstało tu boisko wielofunkcyjne i nowoczesny plac zabaw, wraz z wiatą gospodarczą. Pomalowane i odświeżone zostanie również wnętrze świetlicy. Kolejne świetlice planowane są w Skarszynie, Nowym Dworze, Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim oraz Droszowie. 

Sołtys Biedaszkowa Wielkiego i Janiszowa oraz radny Rady Miejskiej Andrzej Janik cieszy się z zapowiedzianego remontu: - To dla nas ważne, by podobnie jak inne sołectwa, mieć u siebie komfortowe miejsce integracji. Dziękujemy panu burmistrzowi zarówno za ten remont, jak i powstały już plac zabaw i boisko wielofunkcyjne oraz obietnice dalszych działań związanych z rozwojem Biedaszkowa Wielkiego i Janiszowa oraz za bezpieczną drogę łączącą oba sołectwa.