Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr OR.0050.31.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 marca 2019 roku informujemy, że 25 maja 2019 roku (sobota) Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

  • EN
  • DE

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy w sprawie możliwości zamieszczania reklam wyborczych na budynkach lub ogrodzeniach budynków stanowiących własność Gminy Trzebnica.

W odpowiedzi na bezpodstawne oskarżenia byłego starosty Roberta Adacha oraz byłego posła Marka Łapińskiego o stronniczość służb miejskich w sprawie egzekwowania prawa w zakresie zamieszczania reklam wyborczych na budynkach lub ogrodzeniach budynków stanowiących własność Gminy Trzebnica, oświadczam że podległe Gminie Trzebnica służby miejskie egzekwują jedynie obowiązujące prawo. Zgodnie bowiem z art. 110 § 1 Kodeksu Wyborczego „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”. Tymczasem żadna z osób- kandydatów w nadchodzących w wyborach samorządowych z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, który Panowie Adach i Łapiński reprezentują nie wystąpiła do Gminy Trzebnica o zgodę na zamieszczenie swoich materiałów wyborczych na ogrodzeniach stanowiących własność Gminy Trzebnica. Tym samym zgodnie z obowiązującym prawem materiały wyborcze kandydatów  Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska umieszczone zostały na płotach gminnych nielegalnie. Dlatego też służby miejskie, powołane do egzekwowania obowiązującego prawa, musiały ściągnąć nielegalnie zamieszczone materiały wyborcze. Równocześnie oświadczam, że kandydaci komitetów, które wystąpiły do Gminy Trzebnica o zgodę na zamieszkanie na jej nieruchomościach materiałów wyborczych, taką zgodę uzyskały. Z tego prostego względu ich materiały wyborcze nie mogą być i nie są usuwane. Wydawałoby się, że doświadczeni samorządowcy jak Panowie Adach i Łapiński powinni znać obowiązujące prawo wyborcze. O tym, że nieznajomość prawa szkodzi powinien wiedzieć szczególnie Pan Marek Łapiński, który chwali się swoim wykształceniem prawniczym. Zresztą do załatwienia tak prostych i oczywistych spraw nie jest potrzebne prawnicze wykształcenie a jedynie zdrowy rozsądek, który nakazuje najpierw zapytać właściciela o zgodę na powieszenie reklamy na nieswoim płocie. Podległe Gminie Trzebnica służby miejskie i tak bardzo łagodnie potraktowały komitety wyborcze, które bez niezbędnej zgody właściciela zamieszczały na jego nieruchomościach swoje materiały wyborcze. Trzebnicka Straż Miejska wydaje bowiem właścicielom ich banery, które nielegalnie wisiały na nieruchomościach gminnych. Zgodnie bowiem z art. 495 § 1 pkt 1 Kodeksu Wyborczego karze grzywny podlega ten, kto w związku z wyborami  „umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.” W związku z powyższych zachęcam osoby z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, które dotychczas nielegalnie wieszały swoje materiały wyborcze na nieruchomościach gminnych do wystąpienia do Gminy Trzebnica z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych na ogrodzeniach gminnych.

 

b_pogrubiony_maly2.png