Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr OR.0050.31.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 marca 2019 roku informujemy, że 25 maja 2019 roku (sobota) Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

  • EN
  • DE

10 lat Trzebnickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA

W piątek 28 września mieszkańcy Gminy Trzebnica byli świadkami wspaniałej uroczystości, która odbyła się w sali widowisko-kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”, zbiegła się bowiem ze świętowaniem okrągłego dziesięciolecia istnienia ww. stowarzyszenia. Jubileusz uświetniono programem artystycznym oraz dodatkowo publikacją pt. „10 lat Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA”, wydaną i sfinansowaną przez burmistrza Marka Długozimę, współzałożyciela i patrona honorowego Stowarzyszenia UTW „Tęcza” od początku jego istnienia.

Do lokalnego UTW liczącego ponad 230 słuchaczy z okazji jubileuszu napłynęło wiele życzeń od współpracujących z nimi organizacji, stowarzyszeń, samorządowców oraz sympatyków działalności. Gratulacje osobiście złożył burmistrz Marek Długozima, poseł na sejm RP Sławomir Piechota, starosta trzebnicki Waldemar Wysocki i inni, którzy pojawili się tego dnia na jubileuszu. Imprezę zainicjowało odtańczenie tradycyjnego poloneza, a pierwszą honorową parę stanowili prezes UTW Tęcza – Irena Kahalik oraz patron honorowy stowarzyszenia – burmistrz Marek Długozima. Następnie studencki chór zaintonował hymn „Gaudeamus igitur” przypominając tym samym, że Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” działający od 26 marca 2008 r., oprócz aktywności w tak różnych obszarach sportu i rekreacji, to przede wszystkim projekt edukacyjny. Jubileusz urozmaicono prelekcją dr. Sebastiana Węgrzynowskiego pt. „Starcy – patrioci w tekstach kultury polskiej” i innych gościnnych występów – Teatru Tańca „Impresja” oraz wrocławskiego zespołu kameralnego „Futyma Quintet”. Jednak największą atrakcją jubileuszu była prezentacją osiągnięć artystycznych samych słuchaczy.  Występy m.in. sekcji literackiej i tanecznej UTW, jak również chóru stowarzyszenia, w tym hymnu samego UTW do słów Ireny Prostak, zebrały wielki aplauz, a burmistrz Marek Długozima przywołał wspomnienia na temat początków samej inicjatywy.

 - Pamiętam pierwsze spotkanie, które stało się początkiem dla tego niezwykłego projektu. Do udziału w nim zaprosiłem Dyrektor Zespołu Placówek Kultury niestety już śp. Barbarę Muszyńską, a także Henrykę Jurkowską oraz Czesława Humieniuka. Udało nam się wówczas wypracować koncepcję powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebnicy, dla którego Barbara Muszyńska wymyśliła nazwę – „Tęcza”, jako symbol kolorowej jesieni życia i łączenia w piękną całość ludzi z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. W uznaniu za olbrzymi wkład, to właśnie Barbarze Muszyńskiej zadedykowana została wyjątkowa publikacja dotycząca naszego własnego, trzebnickiego UTW. Jej serce, zaangażowanie i wrażliwość, to na zawsze pierwsze strony niezwykłej opowieści o UTW „Tęcza”. Rzeczywiście codzienność trzebnickich seniorów zrzeszonych w UTW mieni się wszystkimi kolorami tęczy. W publikacji odpowiednio uhonorowani zostali także Czesław Humieniuk i Teresa Baraniecka – jego pierwsi prezesi. W istnieniu UTW w Trzebnicy dostrzegam ważne funkcje dla całej społeczności Gminy Trzebnica. Spełniają się one na wielu płaszczyznach m.in. kulturalnej i edukacyjnej. Jednak działania UTW wypełniają też lukę edukacji prozdrowotnej, poszerzając wśród mieszkańców świadomość tego, jak ważny jest zdrowy styl życia w każdym wieku. Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim słuchaczom kolejnych tak udanych lat działalności i satysfakcji jaką czerpią z życia dzięki UTW. Wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy życzę wielu wspaniałych chwil i przede wszystkim zdrowia, a całemu Zarządowi wytrwałości w dążeniu do osiągania kolejnych celów. Gratuluję wielokierunkowej aktywności i z całego serca życzę, by Uniwersytet - zgodnie ze swoją nazwą - ubarwiał nasze życie wszystkimi kolorami tęczy - podsumował burmistrz w uroczystym wystąpieniu, wręczając pierwszy egzemplarz publikacji o UTW zaproszonej na galę córce zmarłej p. Muszyńskiej Marcie Modelskiej. Wzruszenia i dumy nie kryła także obecna prezes Irena Kahalik, prowadząca stowarzyszenie od 2012 r. z ogromnym osobistym zaangażowaniem. Witając serdecznie licznie zgromadzonych gości, stwierdziła, że obecny rozkwit UTW, to lata nabytych doświadczeń, zapał studentów, aby wciąż się rozwijać, ale także nieocenione wsparcie od Gminy Trzebnica, za które prezes złożyła podziękowania bezpośrednio burmistrzowi Markowi Długozimie.  Podkreśliła, jakie korzyści daje bezpłatne korzystanie z sal GCKiS wraz z wyposażeniem oraz wsparcie od samych pracowników Domu Kultury. Podziękowała też za regularne dofinansowywanie działań i m.in. zakup nowych strojów, organizację wyjazdów czy licznych wydarzeń, takich jak coroczny Marsz Nordic Walking, spotkanie wigilijne czy wycieczki oraz wykłady dla słuchaczy UTW.

Stowarzyszenie „Tęcza” to obecnie najprężniej działające lokalne stowarzyszenie dla osób w wieku senioralnym, a oprócz rekreacji i edukacji studenci UTW w czynny sposobów uczestniczą w lokalnych obchodach ważnych rocznic historycznych, jak również angażują się w pomoc charytatywną. UTW także integruje seniorów i pomaga zawiązać nowe przyjaźnie, czego dowodem była wspaniała atmosfera podczas całej gali jubileuszu 10-lecia trzebnickiego UTW, która z sali widowiskowej przeniosła się do Sali Retro, w której słuchacze spożyli uroczysty obiad kończący ten wyjątkowy dzień.