Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Gmina Trzebnica wśród 20 najbogatszych gmin w Polsce!

Bardzo pozytywne informacje dla mieszkańców naszej gminy przyniósł coroczny ranking zamożności gmin, organizowany przez niezależne czasopismo samorządowe „Wspólnota”. Gmina Trzebnica znalazła się w nim bowiem na 17 miejscu najbogatszych gmin w kraju w kategorii miast powiatowych, jednocześnie zajmując 3 miejsce na Dolnym Śląsku, po „tuzach” z Zagłębia Miedziowego – Polkowicach i Lubinie. Jeszcze w 2006 roku zajmowaliśmy w tym rankingu 236 miejsce, dziś – po 11 latach awansowaliśmy aż o 219 miejsc! To niebywały sukces, który potwierdza, że działania burmistrza Marka Długozimy oraz stały, konsekwentny i zrównoważony rozwój sprawił, że Gmina Trzebnica stała się ważnym, strategicznym i liczącym się ośrodkiem na mapie województwa oraz kraju.

Ranking został przygotowany przez Pawła Swianiewicza – profesora nauk ekonomicznych, kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julitę Łukomską – adiunkta w tym samym zakładzie. Istotna jest metodologia rankingu, która pomija wpływy z dotacji celowych. To oznacza, że ranking jest bardziej sprawiedliwy, miarodajny i rzetelny, ponieważ nie dolicza do zamożności chwilowych wpływów związanych np. z dofinansowaniem unijnym, co w niektórych przypadkach mogłoby mocno wywindować samorządy w rankingu, lecz byłby to awans incydentalny, a nie taki o charakterze stałym, z jakim mamy do czynienia teraz, dzięki zastosowaniu wspomnianej wcześniej metodologii.

Komentarz Burmistrza Marka Długozimy:

Gdy obejmowałem funkcję burmistrza w 2006 roku, w rankingu najzamożniejszych gmin zajmowaliśmy 236 pozycję w skali kraju wśród miast powiatowych. Obecnie, po prawie 12 latach, zajmujemy 17 miejsce w skali kraju i 3 – po Polkowicach i Lubinie – w skali Dolnego Śląska. Znalezienie się tak wysoko w rankingu najzamożniejszych gmin oraz odnotowany ogromny awans na przestrzeni tych 12 lat jest dla mnie potwierdzeniem słuszności obranego przeze mnie kierunku na rozwój Gminy Trzebnica. Jest też dowodem ciężkiej, ale przede wszystkim konsekwentnej pracy, której podjąłem się jako burmistrz dla wielopłaszyznowego i zrównoważonego rozwoju naszej małej ojczyzny. Ten ogromny sukces nie byłby możliwy gdyby nie wizja, jaką mam na rozwój Gminy Trzebnica i którą z powodzeniem realizuję dzięki zaufaniu mieszkańców, którzy tą wizję pozwolili mi realizować powierzając funkcję burmistrza. Ten sukces nie byłby możliwy również gdyby nie zgrany zespół, który udało mi się na przestrzeni lat zbudować. Kieruję się dewizą „czyny zamiast słów” i jak dotąd dałem się poznać jako sprawny i skuteczny gospodarz. Nie brakuje mi siły i pomysłów na realizację kolejnych, odważnych i innowacyjnych pomysłów, by po raz kolejny Gmina Trzebnica mogła stać się przykładem dobrych praktyk realizowanych w samorządzie. Ogromnie się cieszę z tego sukcesu, bo ciężko na niego pracowałem. Obiecuję, że da mi on jeszcze więcej determinacji w realizacji składanych mieszkańcom obietnic, bo widzę, że ten trud się opłaca i dla takich chwil jak ta warto go podejmować.

Jednocześnie chciałbym zadedykować wyniki tego rankingu moim politycznym oponentom, na czele z: radnym powiatowym Robertem Adachem, burmistrzem Prusic Igorem Bandrowiczem, byłym burmistrzem Henrykiem Jacukowiczem i radnym powiatowym Januszem Szydłowskim oraz redaktorowi Danielowi Długoszowi z NOWej gazety, którzy wszędzie gdzie się da rozpowiadają kłamstwa o rzekomym złym stanie finansów Gminy Trzebnica. Co ciekawe – sąsiednia gmina – Prusice zarządzana przez burmistrza Igora Bandrowicza uplasowała się w tym roku na 287 pozycji wśród gmin miejsko-wiejskich, podczas gdy w 2009, gdy Prusicami rządził jeszcze burmistrz Jan Hurkot – zajmowała 207 pozycję w skali kraju. Tak więc na przełomie dwóch kadencji burmistrza Igora Bandrowicza Prusice spadły w rankingu zamożności gmin aż o 80 miejsc. Ale to nie koniec złych wiadomości dla prusiczan, bowiem według danych resortu finansów opublikowanych ostatnio w rankingu najbardziej zadłużonych miast Dolnego Śląska na łamach Gazety Wrocławskiej, Prusice znajdują się na niechlubnej – 5. pozycji tegoż zestawienia. Na próżno jednak szukać tych informacji w NOWej gazecie trzebnickiej – tam dowiemy się tylko o zadłużeniu Gminy Trzebnica. A będąc przy tym temacie – zgadza się, nasza gmina jak każdy samorząd ma zaciągnięte zobowiązania, które na bieżąco są spłacane, Regionalna Izba Obrachunkowa rokrocznie pozytywnie opiniuje nasz budżet. Różnica w stosunku do pozostałych samorządów polega jednak na tym, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie i jedną z niewielu w kraju, w której powstało tak wiele w tak krótkim czasie. Zmiany i rozwój widać gołym okiem, co potwierdzają nie tylko rankingi i informacje prasowe, ale również zwykli mieszkańcy, szczególnie ci, którzy wyjechali przed laty i teraz wracają i z zachwytem mówią, że nie poznają swojego własnego miasta.

W tym miejscu warto również przywołać kolejne ogólnopolskie zestawienie wzrostu dochodów własnych gmin. Otóż w 2008r. dochód własny na mieszkańca w Gminie Trzebnica wynosił 1413,58 zł, podczas gdy w 2017r. wynosi ponad dwukrotnie więcej – 2857,51 zł! To oznacza, że na przestrzeni 9 lat dochód własny gminy w przeliczeniu na mieszkańca wzrósł aż o 102%!

monety-9.jpeg

 

 

monety-10.jpeg