• EN
  • DE
  • UA

Nowe wyposażenie szkoły w Kuźniczysku

W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na dostawę wyposażenia do nowo powstałej szkoły w Kuźniczysku. Na liście znajduje się ponad 350 pozycji, wśród których znajdziemy m.in. tablice szkolne, ławki, krzesła czy szafy, a także pomoce dydaktyczne oraz laptopy do pracowni komputerowej.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Moje Bambino” z Łodzi . W otwarciu ofert uczestniczył również burmistrz Marek Długozima: - Dostawa wyposażenia domknie budowę szkoły na którą czekają z niecierpliwością uczniowie i ich rodzice. Dbam o to, by każde dziecko w Gminie Trzebnica posiadało jak najlepsze warunki edukacji i rozwoju. Stąd wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę i program nauczania, stąd ta nowa szkoła i jej nowoczesne wyposażenieskomentował.

Powierzchnia użytkowa wyremontowanej i rozbudowanej placówki będzie liczyła blisko 800 m². Prace budowlane prowadziła Trzebnicka firma „KLIWO”. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu wykonuje firma „BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich. Planowane otwarcie szkoły będzie miało miejsce 3 września.

11.jpegW otwarciu udział wzięli burmistrz Marek Długozima, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny oraz pracownicy wydziału: Monika Białas, Jerzy Chomkowicz i Malwina Piasecka-Laska.

12.jpegZestawienie ofert.

13.jpegNowa szkoła wygląda imponująco.