Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Uroczyste otwarcie świetlicy w Raszowie

Kolejna miejscowość Gminy Trzebnica posiada wyremontowaną i odświeżoną świetlicę wiejską. Uroczyste otwarcie świetlicy w Raszowie odbyło się 19 października w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości.

Uroczystość poprowadziła Naczelnik Wydziału Promocji Agnieszka Pawlaczek. Po krótkim słowie wstępnym i przywitaniu licznie przybyłych gości, głos zabrała sołtys Raszowa Bożena Durbajło, która powiedziała, że jeszcze cztery lata temu mieszkańcy sami jeszcze dokładnie nie wiedzieli, jakich chcą zmian w swojej miejscowości, ale teraz już doskonale wiedzą i jedna z tych zmian – remont świetlicy - stała się właśnie faktem. Zapewniła również, ze miejsce to będzie tętnić życiem i służyć będzie mieszkańcom do wspólnej integracji oraz dzieciom do rozwijania swoich zdolności i mądrego gospodarowania wolnym czasem.

O zabranie głosu poproszono także Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, który powiedział: Świetlica wiejska, stanowi ważny element codziennego życia lokalnej społeczności. To tutaj odbywają się spotkania integrujące mieszkańców, narady Rady Sołeckiej, zabawy dla dzieci, próby lokalnych artystów oraz imprezy okolicznościowe. Świetlica jest więc w pewnym sensie sercem miejscowości, które napędza i skupia życie mieszkańców. Raszów dołączył tym samym do grona coraz większej ilości gminnych miejscowości, mogących poszczycić się nową świetlicą. Pragnę podkreślić, że konsekwentnie realizujemy projekt budowy i remontów świetlic wiejskich, a efekty tych prac widzą mieszkańcy, którzy coraz liczniej korzystają z tych nowych obiektów. Dodał również: Dziękuję pani sołtys oraz radzie sołeckiej za tą wspólną inicjatywę, wykonawcy za realizację zadania oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy nadzorowali każdy etap prac modernizacyjnych.

Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu programu, a więc symbolicznego otwarcia świetlicy poprzez przecięcie wstęgi. Poproszono o to: burmistrza Marka Długozimę, sołtys Bożenę Durbałjo, Radną Rady Miejskiej Krystynę Haładaj oraz dzieci mieszkające w Raszowie. Następnie obiekt poświęcił ks. Proboszcz Jerzy Olszówka.

W tak szczególnym dla mieszkańców dniu, znajduje się wiele osób, którym warto podziękować. Sołtys Raszowa wraz z dziećmi złożyła na ręce burmistrza specjalne podziękowania oraz bukiet kwiatów. Z kolei, dla wszystkich dzieci korzystających ze świetlicy, burmistrz przekazał specjalny upominek - zestaw gier planszowych oraz trzebnicki herb do powieszenia na ścianie. Pani sołtys odebrała również prezenty i podziękowania od sołtysów z sąsiednich miejscowości. Pani sołtys oraz burmistrz otrzymali również podziękowania od stowarzyszenia działającego w świetlicy - „Aktywni Lokalnie”. Następnie zaproszono wszystkich obecnych na przygotowany przez mieszkańców poczęstunek.

IMG_2428.jpeg
Okolicznościowe przemówienie pani sołtys Bożeny Durbajło

IMG_2448.jpeg
Uroczyste przecięcie wstęgi

IMG_2455.jpeg
Ks. Proboszcz Jerzy Olszówka poświęcił nową świetlicę

IMG_2484.jpeg
Burmistrz Marek Długozima przekazał pani sołtys trzebnicki herb do powieszenia na ścianie świetlicy

IMG_2426.jpeg
Wśród zaproszonych gości byli również sołtysi z okolicznych miejscowości

IMG_2441.jpeg
Dzieci korzystające ze świetlicy w ramach zajęć prowadzonych przez stowarzyszenie "Aktywni Lokalnie"

IMG_2492.jpeg
Dzieci na tle wykonanych przez siebie prac w ramach zajęć na świetlicy