Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Korzystne wyniki badania klimatu w Trzebnicy

Miło nam poinformować wszystkich mieszkańców, że otrzymaliśmy już świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu w Trzebnicy. O wydanie takiego świadectwa zwróciliśmy się do Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Badania są niezbędne do uzyskania w przyszłości statusu uzdrowiska, o który stara się Gmina Trzebnica.


W świadectwie potwierdzone zostały warunki bioklimatyczne spełniające wymogi klimatyczne, parametry sanitarne powietrza, które w całości odpowiadają normom zastosowanym dla uzdrowisk. Wszystkie normy muszą odpowiadać tym, stawianym przez Ministerstwo Zdrowia, które wydaje ostateczną decyzję o przyznaniu statusu. W opracowaniu podano m. in., że norma usłonecznienia jest dla miasta zachowana, średnia liczba dni z opadem niższa od dopuszczalnej, warunki termiczno-wilgotnościowe spełniają warunki stawiane miejscowościom uzdrowiskowym. Okresem najdogodniejszym do klimatoterapii jest zatem okres od trzeciej dekady kwietnia do końca września. W tym czasie można zastosować jedną lub kilka form leczenia klimatycznego. Poziom zanieczyszczeń spełnia normy sanitarne obowiązujące dla uzdrowisk. Poniżej dopuszczalnego jest poziom hałasu jak i natężenie pól elektromagnetycznych. W opracowaniu czytamy, iż klimat Trzebnicy ma właściwości lecznicze i profilaktyczne w odniesieniu do chorób układu krążenia, narządów ruchu, stanów pourazowych i zaburzeń przemiany materii, a dodatkowo, poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne i terenowe, może wspomagać leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego.


Bardzo specyficzne i korzystne warunki dla leczenia klimatycznego występują na południowych zboczach wzgórz (zbocza Winnej Góry, Osiedle Grunwald) oraz cały obszar lasu bukowego. Miejsca te eliminują i łagodzą warunki odczuwalne w ekstremalnych sytuacjach pogodowych, hałas i zanieczyszczenia oraz, dzięki obecności drzew, mogą być wykorzystywane w profilaktyce wielu schorzeń.


Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: „Otrzymane świadectwo było niezbędne do prowadzenia kolejnych badań, jest milowym krokiem w naszych działaniach, dającym zielone światło na drodze Trzebnicy w staraniach o przyznanie statusu uzdrowiska. Jestem bardzo zadowolony z pozytywnych dla nas wyników badań prowadzonych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Dysponujemy teraz oficjalnym dokumentem potwierdzającym bardzo dobry stan środowiska naturalnego w Trzebnicy, który spełnia wszystkie normy stawiane miejscowościom uzdrowiskowym. Droga do utworzenia w Trzebnicy uzdrowiska jest jeszcze daleka i wymaga dużych nakładów pracy, ale dzięki otrzymanym właśnie badaniom osiągnięcie wyznaczonego celu staje się bardzo realne. Należy także zaznaczyć, że uzdrowiska na Dolnym Śląsku zlokalizowane są w jego południowej części. Na północy natomiast to Wzgórza Trzebnickie oraz Kotlina Baryczy stanowią najważniejsze atrakcje przyrodnicze tego rejonu. Stwarza to dla nas ogromne szanse. Warto więc znaleźć się w świadomości turystów i kuracjuszy, by przyciągnąć do naszego miasta i gminy jak najwięcej odwiedzających.”

  świadectwo.jpeg
Świadectwo dla Trzebnicy opracowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, podpisane przez prof. dr hab. Krzysztofa Błażejczyka, Pełnomocnika IGiPZ PAN do spraw świadectw potwierdzających lecznicze właściwości klimatu