• EN
  • DE

Ogłoszenie

II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2012 w zakresie - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu. 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się tutaj.