• EN
  • DE
  • UA

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Kuźniczysko, ul. Św. Jadwigi

Opis proponowanego zadania:
Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwoleń. Wykonanie chodnika służącego poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
100 tys. zł