Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

TBO 2018

 

1. Składanie propozycji 8-25.04.2019

Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje należy składać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego. Każda propozycja musi być poparta 10 głosami innych mieszkańców naszej gminy. Wypełniony formularz można przekazać na 3 sposoby:
- listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019")
- osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
- elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl


2. Weryfikacja zgłoszeń 29.04-6.05.2019
Zgłoszenia zostaną zweryfikowane i przeanalizowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który sprawdzi czy zgłoszone przez mieszkańców propozycje spełniają wymogi udziału w programie. Zespół ten przygotuje również listę propozycji zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców oraz ewentualnie listę zadań, które zostały odrzucone ze względu na niedopełnienie wymaganych warunków.


3. Głosowanie mieszkańców 7-26.05.2019
Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica (zameldowanie stałe bądź czasowe) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie. Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

Wypełnioną kartę można przekazać na 3 sposoby:

- listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019")
- osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
- elektronicznie (w formie skanu) na adres:
- elektronicznie za pomocą modułu do głosowania, który udostępniony zostanie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski" (za głosy ważne uznane zostaną te, które wpłyną do godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania).


4. Ogłoszenie wyników do 10.06.2019
Na podstawie liczby zebranych głosów mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie ostateczna lista wybranych do realizacji zadań.


5. Realizacja zadań
Zadania – zgłoszone i wybrane w ramach głosowania przez mieszkańców – zostaną zrealizowane w 2019 roku (z możliwością kontynuacji i zakończenia w 2020 roku).

 

dokumnety.png

PDFRegulamin Budżetu Obywatelskiego 2019

PDFZałącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy (Kliknij i pobierz. Wypełniony dostarcz do Urzędu Miejskiego do 25 kwietnia.)

PDFZałącznik nr 2 - karta do głosowania (Właściwa karta zostanie udostępniona od 7 maja)