Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Harmonogram BO 2024

belka.png

Wkrótce więcej informacji.

1. Składanie projektów od 22.01.2024 r. do 09.02.2024 r.

Chcesz wziąć udział w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica na 2024 r. i zgłosić projekt? Sprawdź jak to zrobić. Pamiętaj, że wnioski muszą spełniać wymogi określone w uchwale LIX/556/23 i LIX/556/23.

2. Weryfikacja zgłoszeń od 12.02.2024 r. do 27.02.2024 r. 

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdzi zgodność zgłoszonych wniosków względem wymagań formalnych oraz merytorycznych.

3. Odwołania i uzupełnienie wniosków od 28.02.2024 r. do 12.03.2024 r.

Od negatywnej weryfikacji wniosku przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które należy złożyć pisemnie do Burmistrza Gminy Trzebnica, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Burmistrz Gminy Trzebnica rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania.

4. Głosowanie mieszkańców od 14.03.2024 r. do 01.04.2024 r. 

Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie. Kartę do głosowania można pobrać z zakładki "Do pobrania".

5. Ogłoszenie wyników 05.04.2024 r.  

Na podstawie liczby zebranych głosów mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego, ogłoszona zostanie ostateczna lista wybranych do realizacji zadań.