• EN
  • DE
  • UA

Sprawdź, jak oddać ważny głos BO 2024

belka.png

 

Wybór projektów do realizacji odbywa się w równym i bezpośrednim głosowaniu, w którym mogą brać udział mieszkańcy Gminy Trzebnica.
Głosy na projekty mieszkańcy Gminy Trzebnica oddają poprzez:

  1. złożenie karty do głosowania w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
  2. przesłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: bo@um.trzebnica.pl

Warunkiem oddania ważnego głosu jest:

  1. oddanie tylko jednego głosu przez mieszkańca gminy Trzebnica na karcie do głosowania
  2. podanie na karcie głosowania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby oddającej głos
  3. postawienia jednego znaku „X” przy jednym projekcie
  4. podpisanie karty do głosowania
  5. załączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, gdy głosującym jest osoba małoletnia

 

PDFZAŁĄCZNIK NR 4 Karta do głosowania BO 2024.pdf (445,06KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 3 Zgoda rodzica opiekuna prawnego osoby małotelniej głosowanie.pdf (427,77KB)