• EN
  • DE

Sprawdź, jak oddać ważny głos

baner www_glowna_budżet_obywatelski_2019.jpeg


1. Karty do głosowania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski", w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (w godzinach urzędowania), a także w punkcie Gminnej Informacji Turystycznej.

2. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzone zostanie w dniach 7-26.05.2019 roku

3. Udział w głosowaniu polega na wypełnieniu karty do głosowania oraz jej przekazaniu do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w podanym powyżej terminie poprzez jeden z następujących sposobów:

- listownie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego)
- elektronicznie w formie skanu na adres budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl
- elektronicznie za pomocą modułu do głosowania, który udostępniony zostanie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski"

4. O ważności głosu decyduje data doręczenia. W przypadku kart przesłanych na maila oraz głosów elektronicznych za głosy ważne uznane zostaną te, które wpłyną do godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania. 

5. Na ważny głos składa się poprawnie wpisany numer pesel, czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony wybór projektu na karcie do głosowania.

6. Wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok odbywa się w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica.

7. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Trzebnica może oddać tylko jeden głos poprzez wypełnienie karty do głosowania lub poprzez elektroniczne oddanie głosu za pomocą modułu do głosowania na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski". 

8. W głosowaniu internetowym należy potwierdzić swój głos. Po wypełnieniu formularza na wskazany w nim adres email przesłana zostanie wiadomość wraz z linkiem do potwierdzenia. Niepotwierdzony głos nie zostanie zaliczony.

 

dokumnety.png

PDFRegulamin Budżetu Obywatelskiego 2019

PDFZałącznik nr 2 - karta do głosowania (Tradycyjna forma głosowania. Kliknij, pobierz i uzupełnij. Gotową dostarcz do 26 maja do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.)