Szanowni Państwo, od 3 lipca (do 1 września) obowiązują nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON.-PT. 7:00-15:00

  • EN
  • DE
  • UA

Jak zgłosić projekt do BO 2020?

www BELKA BO 2020.png

 

1. Do składania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica. Mieszkaniec, który złoży projekt jest jego Liderem.

2. Do zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego służy formularz zgłoszeniowy. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego jest  lista z podpisami przynajmniej 5 mieszkańców Gminy Trzebnica, którzy ukończyli 18 lat, popierających daną propozycję. Wśród nich może być również podpis lidera.

3. Formularze zgłoszeniowe pobrać można na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski" bądź na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (w godzinach pracy urzędu). Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym.

4. Formularze zgłoszeniowe składać należy osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy bądź elektronicznie w formie skanu na adres budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2020).

5. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców Gminy Trzebnica popierających daną propozycję, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny (w tym remontowy), jak i społeczny, np.  sportowy lub artystyczny.

Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 rok życia, może zgłosić dowolną liczbę propozycji zadania do budżetu obywatelskiego (każda z nich powinna być poparta przez co najmniej 5 mieszkańców Gminy Trzebnica. Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 rok życia, może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego).

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica można zgłaszać od 15 do 22 czerwca 2020 r. do godziny 15:30, składając formularz w Urzędzie miejskim oraz do godziny 23:59, wysyłając dokumenty drogą mailową na adres budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl.