• EN
  • DE
  • UA

Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2019

baner www_glowna_budżet_obywatelski_2019.jpeg

 

 

 

dokumnety.png

PDFRegulamin Budżetu Obywatelskiego 2019 (14,32MB)

PDFZałącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy (Kliknij i pobierz. Wypełniony dostarcz do Urzędu Miejskiego do 25 kwietnia.) (438,80KB)

PDFZałącznik nr 2 - karta do głosowania (Tradycyjna forma głosowania. Kliknij, pobierz i uzupełnij. Gotową dostarcz do 26 maja do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.) (119,17KB)

PDFObwieszczenie - weryfikacja wniosków (4,79MB)

 

Podstawowe informacje

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to projekt, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu Gminy Trzebnica. To proces, dzięki któremu mogą bezpośrednio oddziaływać na gminę priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Do dyspozycji jest 100 tys. złotych.

 

Co jest celem Budżetu Obywatelskiego?

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Prowadzi on do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

 

Dlaczego warto się zaangażować?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei budżetu obywatelskiego. Wspólnie możecie realizować własne pomysły, aby tworzyć gminę marzeń.

 

Kto może wziąć udział?

Do składania propozycji zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica. W głosowaniu udział może wziąć każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie gminy.