Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Podwójne święto w Domanowicach

Mieszkańcy oraz zaproszeni goście wspólnie uczestniczyli w otwarciu świetlicy wiejskiej w Domanowicach, a także Parafialnych Dożynkach, które każdego roku odbywają się w innej miejscowości należącej do Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach.

Otwarcie świetlicy wiejskiej

Część pierwsza uroczystości odbyła się przed budynkiem świetlicy wiejskiej. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych mieszkańców, delegacji i zaproszonych gości sołtys wsi Domanowice – Stanisław Frankowski zaprosił do wspólnego przecięcia wstęgi Burmistrza Gminy Trzebnica – Marka Długozimę, wykonawcę – Mariana Nowickiego, przedstawicielkę Rady Sołeckiej - Urszulę Dąbek oraz reprezentantów dzieci – Barbarę Kulpę i Wojciecha Krępskiego. Poświęcenia świetlicy dokonał Ks. Proboszcz Artur Kochmański. Następnie burmistrz Marek Długozima powiedział:
Cieszę się, że w tak licznym gronie zebraliśmy się dziś w Domanowicach, aby świętować z dwóch powodów. Po pierwsze obchodzimy dożynki parafialne, o czym świadczą te wspaniałe wieńce i chleby przygotowane przez sołectwa, drugim powodem jest budynek, przy którym się znajdujemy - świetlica wiejska. Gmina Trzebnica, przy współpracy z Sołectwem Domanowice oraz wykonawcą - firmą „Novbau” przeprowadziła gruntowny remon świetlicy. W tym miejscu pragnę podziękować panu Marianowi Nowickiemu reprezentującemu wykonawcę, za dobrze wykonaną pracę. Jednocześnie proszę pana sołtysa o przyjęcie Aktu Przekazania Świetlicy Wiejskiej w Domanowicach. Mam nadzieję, że stanie się ona dla wszystkich mieszkańców miejscem integracji i wspólnych, sąsiedzkich spotkań, prawdziwego wypoczynku czy doskonalenia umiejętności.
Uroczyste podziękowania na ręce burmistrza za zaangażowanie i wkład pracy w modernizację świetlicy złożył sołtys Stanisław Frankowski wraz z członkami rady sołeckiej.

Miłą niespodzianką jest propozycja wykonawcy pana Mariana Nowickiego z firmy „Novbau”, który postanowił ufundować dla świetlicy nowy sprzęt audiowizualny oraz zestaw komputerowy, dzięki czemu czas spędzony na świetlicy będzie płynął jeszcze przyjemniej.


Dożynki Parafialne


Po zakończeniu uroczystości związanych z otwarciem świetlicy wszyscy zgromadzeni w uroczystym korowodzie dożynkowym prowadzonym przez starostów dożynek udali się na boisko sportowe, gdzie wspólnie uczestniczyli we Mszy Św. odprawianej przez Ks. Proboszcza Artura Kochmańskiego oraz Ks. Krzysztofa Dornę.
Serdeczne podziękowania za spędzony czas, możliwość wspólnego uczestniczenia w święcie plonów i zasługi nie tylko dla wsi Domanowice, ale także wszystkich sołectw Gminy Trzebnica, Ks. Proboszcz skierował do burmistrza Marka Długozimy, który regularnie uczestniczy w dożynkach parafialnych. Wyrazy uznania skierowane były także w stronę mieszkańców, którzy połączonymi siłami przygotowali dożynki.
Przed ołtarzem polowym delegacje składały plony pól, owoce, wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbóż, którymi sołtysi dzielili się ze zgromadzonymi po uroczystym otwarciu dożynek przez Starościnę – panią Jolantę Gajewską oraz Starostę dożynek – pana Władysława Korpowskiego.
Po dopełnieniu wszystkich oficjalnych uroczystości pozostał czas na wspólną zabawę i integrację sołectw. Reprezentanci uczestniczyli w konkurencjach podczas Turnieju Sołectw, a dzieci miały okazję na konną przejażdżkę i zabawy taneczne z zespołem Future.
 

_galeria_42_55_1_1_3_3_0_0_