Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica

Odpowiedź na informacje pojawiające się w lokalnych mediach dotyczące zmian na stanowisku dyrektora Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy:

W związku z tym, że kończyła się kadencja pani dyrektor Beaty Śródki, ogłosiłem konkurs na dyrektora gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Do tego konkursu przystąpiła pani dyrektor Beata Śródka oraz jeszcze jeden kandydat, który jednak nie zgłosił się na konkurs. Pani Śródka nie spełniła wszystkich warunków formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie zgodnych z rozporządzeniem.

Z przykrością muszę stwierdzić, że dopiero po ukazaniu się ogłoszenia pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem o dokonanie oceny. Przypomnę, że ocena dokonywana jest wspólnie z Kuratorium Oświaty, gdzie procedura trwa do 3 miesięcy. Jednak w terminie rozstrzygnięcia konkursu pani dyrektor nie spełniała warunków formalnych i w związku z tym komisja nie dopuściła jej do dalszego etapu postępowania konkursowego (z uwagi na tajność obrad komisji nie mogę ujawnić wszystkich wątków dyskusji). W skład powołanej przeze mnie komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Gminy, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Związków Zawodowych oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jako burmistrz posiadam kompetencje do wybrania dwóch ścieżek – ogłoszenie kolejnego konkursu lub powierzenia obowiązków dyrektora osobie przeze mnie wskazanej. W tym konkretnym przypadku zdecydowałem się na wybranie drugiej możliwości tj. zamiaru powierzenia obowiązków dyrektora pani Elżbiecie Nowak, która obecnie jest zastępcą dyrektora Przedszkola Gminnego nr 2 w Trzebnicy. Złożyłem propozycję powierzenia stanowiska pani Elżbiecie Nowak po to, by Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców miała czas na swoje przemyślenia co do kandydatury do czasu, gdy zwrócę się do nich o opinię. Podkreślam, że to nie rada pedagogiczna decyduje o wyborze dyrektora(jak napisała „dziennikarka” z gazety NOWej), jedynie wyraża tylko opinię, która nie jest w żaden sposób wiążąca dla burmistrza. To samo odnosi się do trybu konkursowego, gdzie też nie rada pedagogiczna decyduje o wyborze dyrektora, tylko komisja konkursowa, w skład której wchodzi tylko jeden przedstawiciel rady pedagogicznej na dziewięciu członków komisji: 3 przedstawicieli Gminy, 2 z Kuratorium, 1 z Rady Pedagogicznej, 1 z Rady Rodziców, 1 ze Związku Nauczycieli Polskich i 1 ze Związku Solidarności. Uważam, że pani Elżbieta Nowak posiada wysokie kwalifikacje wymagane do objęcia funkcji dyrektora gimnazjum oraz posiada wymaganą wystawioną wyróżniającą ocenę pracy. 3-letnie studia licencjackie z zakresu; organizacja i zarządzanie oświatą z edukacją informatyczną; 2,5 – letnie studia magisterskie uzupełniające na kierunku: pedagogika; studia podyplomowe: informatyka. Kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół.

Dokonania pani Elżbiety Nowak obserwowałem już od dłuższego czasu i myślę, że poradzi sobie w nowej roli, choć czeka ją z pewnością niełatwe zadanie.

Ostatnie wyniki testów gimnazjalnych i brak pozyskania środków zewnętrznych pokazały, że ta placówka wymaga zmian, stąd moja propozycja powierzenia stanowiska pani Elżbiecie Nowak na okres dwóch lat, by później ogłosić konkurs.

Chciałem uspokoić nauczycieli, że nie będą dokonywane zwolnienia, pani Beata Śródka dalej będzie pracować na stanowisku nauczyciela, w której to roli świetnie się sprawdza. Jednocześnie chciałem z całą stanowczością stwierdzić, że nie doszło do żadnego „złamania” prawa, jak zostało to napisane na łamach gazety NOWej.

Nie jest to dla mnie decyzja prosta, ale moim zadaniem - jako gospodarza miasta i gminy – jest stwarzanie możliwie najlepszych warunków umożliwiających mieszkańcom osobisty rozwój na różnych płaszczyznach. Życzyłbym sobie, aby można to było realizować jedynie na płaszczyźnie infrastruktury, jednak jeszcze bardziej istotnym czynnikiem jest czynnik ludzki i w tym obszarze również muszę podejmować decyzje.


                                                                  Marek Długozima

                                                          Burmistrz Gminy Trzebnica