• EN
  • DE
  • UA

Świetlica w Kuźniczysku – umowa podpisana

Mieszkańcy Kuźniczyska mają powody do radości bowiem wkrótce zyskają nowoczesną świetlicę, która będzie miejscem integracji, wspólnych narad, spotkań i zabawy. W piątek 5 stycznia burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na wykonanie wspomnianej inwestycji z Krzysztofem Nowickim z firmy NOVBAU, która jest również wykonawcą realizowanej już świetlicy w Księginicach.

– Budowa świetlic w sołectwach to ukłon w stronę ich mieszkańców, którzy chcą spotykać się i podejmować przedsięwzięcia na rzecz całej społeczności wiejskiej. Dlatego regularnie od 2007 roku modernizujemy stare obiekty i budujemy nowe, bardziej nowoczesne i przyjazne. Do tej pory przeprowadziliśmy remonty wielu świetlic, natomiast nowe powstały w Ujeźdźcu Małym i Komorowie. Obecnie trwa budowa świetlicy w Księginicach, a już niebawem ruszy kolejna – w Ligocie (Trzebnickiej). Na tym jednak nie koniec. Tak jak obiecałem, również mieszkańcy takich sołectw jak: Skarszyn, Świątniki, Koczurki, Nowy Dwór, Brzezie, Masłowiec i Będkowo, wkrótce będą miały swoje miejsca integracjizaznaczył burmistrz Marek Długozima.

Sołtys Kuźniczyska Marcin Pietrasik podkreśla, że ta inwestycja jest kluczowa dla rozwoju sołectwa, podobnie jak radna Rady Miejskiej Janina Polak, która także zabiegała o budowę świetlicy. – Jestem ogromnie wdzięczy panu burmistrzowi za to, że dostrzega potrzeby swoich mieszkańców i stale dąży do poprawy jakości ich życia, również tych zamieszkujących tereny wiejskie. Naprawdę jest za co dziękować. Już teraz buduje nam się nowoczesna szkoła, przy której nie tak dawno powstało boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i wiata. A teraz będziemy mieć nową świetlicę. Czekamy na nią z niecierpliwością, bo pomoże nam w realizacji wielu ciekawych projektów, które już się pojawiłycieszy się sołtys.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień 2018 roku.

1.jpegPodpisanie umowy na budowę nowoczesnej świetlicy w Kuźniczysku. Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Nowicki z firmy NOVBAU, burmistrz Marek Długozima oraz Monika Białas z wydziału techniczno-inwestycyjnego.

IMG_5678-.jpegTeren w Kuźniczysku przeznaczony pod budowę świetlicy wizytował burmistrz Marek Długozima. Na zdjęciu z pracownikiem wydziału TI Stanisławem Koszałko.

IMG_5684-.jpegW tym miejscu powstanie nowa świetlica, która wraz z istniejącymi już placem zabaw, boiskiem i drewnianą witą stworzy kompleksową przestrzeń spotkań i integracji mieszkańców Kuźniczyska.

IMG_5636.jpegObecnie powstaje świetlica w Księginicah, której wykonawcą jest także firma NOVBAU. Postęp prac sprawdzał burmistrz Marek Długozima, a towarzyszyli mu sołtys Księginic i radna Rady Miejskiej Barbara Ciepluch, pracownik wydziału TI Stanisław Koszałko oraz Krzysztof Nowicki właściciel firmy NOVBAU.

IMG_5640.jpeg

IMG_5628.jpeg

IMG_5629.jpeg

IMG_5630.jpeg

IMG_5640.jpeg

IMG_5643.jpeg

IMG_5646.jpeg

IMG_5656.jpeg

IMG_5686-.jpeg

2.jpeg