Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Przyszłość trzebnickiej przychodni zdrowia


stetoskop-lekarz-485..jpeg W piątek, 3 sierpnia, w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy. Przewodniczący Rady - burmistrz Marek Długozima - poinformował członków Rady o zamiarze modernizacji obecnej siedziby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz dobudowaniu w miejscu obecnych parterowych pomieszczeń nowoczesnego skrzydła ZLA. Zmiana koncepcji wykorzystania na potrzeby nowej siedziby ZLA budynku zajmowanego uprzednio przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej spowodowana była wieloma czynnikami. Wynika ona przede wszystkich z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebnica, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za lokalizacją przychodni zdrowia w dotychczasowym miejscu w ścisłym centrum miasta. Wpływ na tę decyzję ma również realna możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego na modernizację obecnej siedziby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i dostosowanie go do pożądanych wysokich standardów przy udziale środków zewnętrznych. W związku z planowanym przeniesieniem siedziby pogotowia ratunkowego oraz budową nowego skrzydła ZLA kosztem obecnych niefunkcjonalnych zabudowań przylegających do budynku głównego ZLA, wygospodarowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe. Warto podkreślić, że z tytułu wcześniejszych koncepcji lokalizacji nowej siedziby przychodni,  Gmina Trzebnica nie poniosła żadnych wydatków.