• EN
  • DE
  • UA

Nowy parking na ul. Wałowej

41 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych oraz 5 miejsc rowerowych. Taki będzie nowy parking przy ul. Wałowej. Otwarcie ofert na jego budowę odbyło się w poniedziałek 13 listopada w obecności burmistrza Marka Długozimy.

Wspomniany parking podobnie jak ten, który mieścić się będzie przy nowym żłobku i przedszkolu przy ul. 3 Maja, będzie parkingiem typu Park&Ride. Oznacza to, że w zamyśle będzie on służył do pozostawienia samochodu i kontynuowania swej podróży innym środkiem transportu, np. komunikacją miejską. Będzie on także uzupełnieniem modernizacji ul. Wałowej, gdzie przed kilkoma miesiącami zakończył się remont chodnika.

Planowane miejsca parkingowe są odpowiedzią na potrzeby i głosy mieszkańców. Ich powstanie jest możliwe dzięki pozyskanemu przeze mnie dofinansowaniu projektu „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica" w wysokości 7,5 miliona złotych. Przypomnę, że w jego ramach powstanie 12,5 kilometra ścieżek rowerowych, w tym ciągi pieszo-rowerowe (Trzebnica- Księginice, Trzebnica- Sulisławice i Trzebnica- Będkowo), a także cztery parkingi wraz z niezbędną infrastrukturą aż na 145 miejsc, w tym ten na ul. Wałowej – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Dzięki realizacji omawianego projektu jeszcze bardziej wzrośnie atrakcyjność turystyczna Trzebnicy, co niewątpliwie przełoży się na wzrost liczby turystów odwiedzających naszą gminę i pozytywnie wpłynie na wzrost liczby mieszkańców Trzebnicy. Chcę podkreślić, że również duże znaczenie ma dla mnie promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców naszej gminy. Inwestycje te są  spełnieniem mojej obietnicy wyborczej, ułatwią także życie osób mieszkających w sąsiedztwie wspomnianych lokalizacji czy odwożących swoje dzieci do nowego żłobka wraz z przedszkolem oraz korzystających z obiektu sportowo-rekreacyjnego. Staram się na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców i dostosowywać przestrzeń miasta i gminy w taki sposób, by ułatwiać im życie i codzienne funkcjonowanie.

Planowane ukończenie inwestycji – czerwiec 2018.

IMG_8495.jpegOtwarcie ofert. Na zdj. od lewej: naczelnik wydziału TI Zbigniew Zarzeczny, burmistrz Marek Długozima oraz pracownicy wydziału TI - Monika Białas, Jerzy Chomkowicz, Paweł Jędrzejewski i Stanisław Koszałko.

wałowa.jpegWizualizacja planowanych miejsc parkingowych.

Ul. Wałowa obecnie.Ul. Wałowa obecnie.