• EN
  • DE

Pielgrzymka mierzona sercem

Pielgrzymka Trzebniczan do grobu św. Jadwigi była ostatnim elementem Uroczystości Odpustowych, ale w sposób symboliczny zakończyła także cały Rok Jadwiżański ustanowiony z okazji 750-rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej.

Pomysł pielgrzymowania mieszkańców miasta do grobu Księżnej zrodził się po tym, jak z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy ustanowiono w 2010 roku św. Jadwigę Śląską Patronką Trzebnicy. Wówczas to w oficjalnym dekrecie wydany przez watykańską Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów stwierdzono, że „Św. Jadwiga Śląska jest Patronką u Boga i ludzi dla miasta Trzebnica”.

11.jpeg

W poniedziałek 16 października br., z serca miasta – z trzebnickiego Rynku do grobu św. Jadwigi Śląskiej po raz kolejny powędrowali ci, którzy są na co dzień najbliżej – trzebniczanie. Tuż przed godziną 18.00 słowa przywitania wygłosili kolejno: burmistrz Marek Długozima, ks. Emanuel Rus SDS z parafii św. Jadwigi i św. Ap. Bartłomieja, a także ks. Radosław Bariasz z Parafii śśw. Piotra i Pawła w Trzebnicy. Na zakończenie pielgrzymki odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Ignacego Deca.

16.jpeg

Przybyłych gości przywitał kustosz sanktuarium ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS: - Rok Jadwiżański, ogłoszony z okazji 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi, dobiega powoli końca. Ostatnim akordem jubileuszu jest pielgrzymka mieszkańców Trzebnicy do grobu swojej patronki. Przeżywamy ją w 7. rocznicę uroczystego ogłoszenia św. Jadwigi patronką Trzebnicy. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ten akt, który wybrzmiał 7 lat temu, tak naprawdę był potwierdzeniem wielowiekowej obecności św. Jadwigi w życiu mieszkańców trzebnickiego grodu i jej szczególnej opieki.

12.jpeg

Natomiast w wygłoszonej homilii bp Ignacy Dec przedstawiał św. Jadwigę jako wzór kobiety, która odpowiedziała na Boże powołanie, a czyniąc wielkie dzieła miłosierdzia, pomnażała chwałę Bożą i spełniała Bożą wolę. Biskup nawiązał również do pontyfikatu Jana Pawła II, który rozpoczął się dokładnie 39 lat temu i również był odpowiedzią na Boże wezwanie.

Za dobro, które wydarzyło się w Roku Jadwiżańskim w swoim przemówieniu podczas Mszy św. dziękował również burmistrz Marek Długozima: -  W tym roku pielgrzymowanie trzebniczan do Grobu św. Jadwigi ma wymiar szczególny. Jest uroczystym czasem dziękczynienia za jubileusz 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej i w sposób symboliczny kończy Rok Jadwiżański. Możemy być dumni, że to nam trzebniczanom, przypadł w udziale zaszczyt podziękowania Panu Bogu za dar świętego życia Księżnej, za Jej wspaniałe duchowe i materialne dziedzictwo, o które mamy zaszczyt się troszczyć. Burmistrz podziękował również ks. dziekanowi Jerzemu Olszówce SDS za owocną współpracę, która w tym roku w sposób szczególny zaowocowała w wiele ważnych inicjatyw, jak choćby wystawy, koncerty, czy inne, piękne i wartościowe projekty, które zapiszą się na kartach jubileuszowego roku jadwiżańskiego.

18.jpeg

Ten aspekt dobrej współpracy w podziękowaniach podkreślił również ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS: - W sposób szczególny chciałbym podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie za jego osobiste zaangażowanie w liczne dzieła, które wspólnie realizowaliśmy w tym roku. Panie burmistrzu, swoją postawą wielokrotnie potwierdzał pan, że św. Jadwiga jest dla pana ważna i zajmuje szczególne miejsce w pana sercu. Ks. dziekan podkreślił również, że zarówno dla abp Ignacego Deca, jak i burmistrza Marka Długozimy obecność w Komitecie Honorowym obchodów Roku Jadwiżańskiego była czymś więcej niż tylko miłym wyróżnieniem i przełożyła się na konkretne zaangażowanie.

13.jpeg

Ważnym punktem Eucharystii było odnowienie Aktu Zawierzenia miasta Trzebnicy pod opiekę św. Jadwigi Śląskiej. Każdego roku poszczególne wezwania aktu odczytują kolejno przedstawiciele władz lokalnych, duchowieństwa, a także mieszkańcy różnych stanów i zawodów.

– Rok Jadwiżański się kończy, ale niech św. Jadwiga nadal uczy nas głosić Ewangelię Miłosierdzia – mówił bp Ignacy Dec na zakończenie Eucharystii i udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa relikwiami księżnej.

 

 

 

 

  • Rok Jadwiżański w mediach

    ekran_konferencja_sw_jadwiga.jpeg

    W ostatnich miesiącach o Trzebnicy, mieście, w którym żyła św. Jadwiga Śląska pisano w prasie, internecie, mówiono w telewizji i w radio. Św. Jadwiga od wieków rozsławia Trzebnicę na cały świat, a zakończony właśnie Rok Jadwiżański był do tego kolejną, doskonałą okazją. Nie sposób wymienić wszystkich artykułów, czy audycji, które ukazały się w tym czasie, ale z pewnością kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę.